Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler

Gümrü'de Ermeni Soykırımı 100. yıldönümüne adanmış konferans

13.11.2013

Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü araştırmacısı Tehmine Martoyan 12 Kasım 2013 tarihinde Gümrü'de gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı 100. Yıldönümüne adanmış konferansa katıldı.

Şirak bölgesinin "Hıristiyan Eğitim Merkezi" tarafından düzenlenen konferansa Şirak Piskoposu Mikayel Acapahyan, EC BMA Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü kıdemli araştırmacısı, tarihsel bilimler profesörü Harutyun Marutyan, EC BMA ESME bilimsel sekreteri, tarihsel bilimler doktoru Tehmine Martoyan, Ermeni intikamcı Artaşes Gevorgyan’ın torunu Armen Gevorgyan, EC milletvekili Aşot Aghababyan ve diğerleri katıldılar.

Harutyun Marutyan, tam doğal bir olgu olan, Ermeniler’in ağır geçmişin hafıza mirasını reddedemediklerine önem verdiği "ağır" geçmişi hatırlamak mı, unutmak mı?" başlıklı bır konuşma yaptı. Harutyun Marutyan, sadece geriye bakmak, geçmişin hafızasından vazgeçmemekle, gelecek hakkında düşünüp ilerleyebileceğini bildirdi.

Tehmine Martoyan’ın raporun konusu Smyrna Hıristiyanlarının örnek üzerinde Hıristiyan nüfusu tarafından yokedilme tehdidinin inkârına ve Smyrna Hıristiyanları tarafından kendileri yokedilme imkanının olmayacağına adanmıştı.

Konuşmasında Tehmine Martoyan, Kemalistlerin Hıristiyanları yoketme müthiş programını planlarken, bunlardan biri Hıristiyan nüfusu şok yapmak olduğu farklı psikolojik faktörleri işlediklerini vurguladı. O, Hıristyanların hiç felâketli şey olmayacağına inandıklarının temelsiz olduğunu ve on binlerce suçsuz Yunan ve Ermeniler’in Kemalist rejimin soykırım politikasının kurbanı olduklarını kaydederek, konuşması bitirdi.

FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am