Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminAmaçlar


Enstitünün Amaçları
Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü (ESME) aynı zamanda Ermenistan Milli Bilimler Akademisini bağlı olan bir araştırma merkezidir.

Enstitünün temel konusu Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen Ermeni Soykırımının araştırılmasıdır. Temel araştırma döneme ait arşiv belgelerinin, kanıtların, fotoğrafların incelenmesine ve yeni kanıtların toplanmasını hedeflemektedir. Enstitü bu tip belgelere farklı uluslararası arşivler aracılığıyla ulaşmaktadır. Müze aynı zamanda soykırım tanıklarının tanıklıklarının toplanması ve düzenlenmesiyle de ilgilenmektedir. Toplanan belgeler ve tanıklıklar farklı dillere tercüme edildikten sonra ESME tarafından yayınlamaktadırlar.


Eğitim
Müze-Enstitünün fonksiyonlarından biri de enstitünün uluslararası platformda kabul görmesi için çalışmak ve Soykırım okulunun oluşturulması, doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi ve soykırımın kabulü konusundaki çalışmalara destek sağlamaktır. Müze-Enstitünü aynı zamanda gerekli araştırma ve eğitim programlarının yanında konun uluslararası platformda tartışılması ve yabancı kurumlarca da incelenmesi için çaba göstermektedir.


Ermenistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi çatısı altında çalışmalarını yürüten Müze-Enstitünün aşağıdaki altı bölümlerden oluşmaktadır:

1. Ermeni Soykırımı tarihi bölümü

2. Ermeni Soykırımı sonucunda yaşanmış kayıpları araştırma bölümü

3. Karşılaştırmalı soykırım bilimi araştırmaları bölümü

4. Doğu Ermenistan halkının soykırımını araştırma bölümü

5. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar bölümü

6. Basın ve dış ilişkiler bölümü


Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü (ESME) bilimsel toplantılar düzenlemekte, yuvarlak masa toplantıları yapmakta, bültenler ve tematik kitapçıklar ve kitaplar yayınlamaktadır.

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü (ESME) Almanya, Fransa, ABD, Avusturya, İtalya, Rusya’da ve farklı ülkelerde bulunan bilimsel kurumlar ile iş birliği içerisindedir.


FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am