Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHatırla

Torosyan Grigor (Kiko )1884’te Akn şehrinde (Batı Ermenistan, Kharbert vilayeti) doğmuş. Küçük yaşta Torosyan Grigor Konstantinoupolis'e (İstanbul) taşındı. Kiko redaktör, kitapçı, yayıncı, mizahçıtı. Torosyan Grigor tarafından 5 yıl boyunca ''Kikoyi Taretsuytsı''(‘’Kiko’nun yıllığı’’) yayımlanmış. O 1915'te yakalandı ve öldürüldü.
Avetis Crasunyan, Tokatlı zengin bir tüccar ve toprak sahibidir. 1915’te Türkler tarafından öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Magsut Iprıgçian Malatya’da (Batı Ermenistan, Kharberd (Harput, Mamuret ül-Aziz) vilayeti) doğmuş. İlköğrenimi Evdokya’da (Tokat) almış. Başlyan savaş nedeniyle yüksek öğrenimi tamamlamamış. 2015’te tutuklandıp ve öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Զերոն Սինապյան, ստանոզցի սոֆի (կերպասեղենի) ներկարար: Սպանվել է 1915 թ.: Հայոց ցեղասպանության զոհ:
Araksya Cebecyan, 1880’da Aintab’da (Osmanlı İmparatorluğu Halep vilayeti, şimdi Gazianteb) doğdu. Oradaki Haykanuşyan kolejinde okudu. Okulu bitirdikten sonra önce Aintab, ardından Maraş Amerikan Kızlar kolejinde eğitimini tamamladı. Maraş Kolejinde ve Aintab Öğrenimsever (Grtasiradz) y]ksek okuluda öğretmenlik yaptı. 1912’de İngiltere’ye giderek Woodbrooke İlahiyat Kolejinin kurslarına katıldı. 1914’te Aintab’a geri döndü. 1915’te ailesi ile birlikte sürgün edildi. Der Zor’a ulaşıp Ermeni mültecilere büyük yardım gösterdi. Ancak Zeki bey Der Zor mutassarıfı atanır atanmaz oraya ulaşan Ermeni kalıntıların imha edilmesi başladı. 1916’da Araksya Cebecyan şahsen Zeki bey tarafından öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Khosrov Kürkçian, Kharbert’te ünlü ipek üreticisi Grigor Kürkçian’ın oğlu. İlköğrenimini Kharbert’te almış, daha sonra 1883’te Lyon’a gidip bir yıl ipekböcekçiliği incelemiş. 1884’te gerekli makineler satın alıp Kharpert’e döndü. Babasının fabrikasını donattı ve fabrikanın müdürlüğünü üstlendi. 1895’te fabrika Türk çeteleri tarafından tahrip edildi. Ailesini yaklaşan tehlikeden kurtarmak için görünüşte İslam dinini kabul etti. Eşini ve iki oğlunu Amerika’ya göndermeye başardı. Türkler, zaman kazanmak için Müslüman olduğunu anlayarak onunla vahşi bir şekilde hesaplaştılar. Khosrov Kürkçian vahşice baltalandı. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Hovhannes Kazancyan, 1870’te Yevdokia’da (Tokat, Batı Ermenistan, Sivas vilayeti) doğdu. 1883-1885 yıllarında birkaç arkadaşı ile birlikte el yazısıyla “Yerakhayriq” haftalık gazetesini yayınladı. 19 yaşındayken Hukuk Koleji’nde öğrenmek için İstanbul’a gitti. “Arevelk” (“Şark”), İzmir’da yayınlanan “Arevelyan Mamul” (“Doğu Basını”), Viyana’da çıkan “Handes Amsorya” gazetelerinde çalıştı. 1899’da, 1901’de İzmiryan ödülünü kazanacak olan “Yevdokya Ermeni lehçesi” çalışmasını yayınladı. 1908-1910 yıllarında “Modern Ermeni Dilbilgisi” üç ciltlik ders kitabı yayınladı. Tokat İl Genel Meclisi Başkanı, ardından Talim Terbiye Kurulu üyesi oldu. 1915 Mayıs ayında tutuklandı, Haziran ayında acımasızca öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Grigor Barsamian, Agın’ın (Eğin, şimdi Kemaliye) Apuçeğ köyünde doğmuş. Kardeşi Asatur Parsamyan ile Constantinople’ye taşınmış. Ticaretle uğraşmış. İki oğlu ve bir kızı var imiş. 1915’te öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Suren Galemyan, Arabkir’de bulunan (Batı Ermenistan, Kharberd (Harput, Mamuret ül-Aziz) Kuşna köyünde doğmuş. Bursa İpekböcekçilik Koleji’nde okumuş, ardından Armaş ruhban okulunda eğitimini devam etmiş. 1909’da rahip rütbesi kazanmış. Üsküdar Surb Garabed kilisesinde vaiz olarak görev yapmış. 1910’da Merkezi Kolej’de Dini Bilimler maddesinin öğretimenliği yapmış. 1911-1915 yıllarında Bağeş’te (Bitlis) çalışmış. 1915’te öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Davit Şirinyan, 1861’de Sebastialı (Svazlı) bir ailede doğmuş. Beyrut Fransız Üniversitesi’nin Eczacılık bölümünde okumuş. Yevdokia’da (Tokat) bir eczanesi vardı. 1915’te Türkler tarafından öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Andon Seraydarian, 1882'de Tokat'da doğmuş. Roma'da Levonian lisesinde okumuş. 1905'de rahip rütbesi almış. 1915'de katledilmiş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Abraham Yerevanian, Çarsancak ilinden (Batı Ermenistan, Kharberd vilayeti). Ermeni Soykırımı kurbanı.
Rafayel Taragçyan, 1891’de Palu şehrinde (Batı Ermenistan, Diyarbakır vilayeti) doğdu. 1914’te askere çağrıldı ve kısa bir süre sonra öldürüldü. Azniv Ter Gurgenyan ile evlenmiş ve bir kızı var idi. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Aram Varjapet bir öğretmen olarak Maşkert (Maşkere) köyünün Ulusal Yüksek Okulunda hizmet vermiş (Batı Ermenistan, Kharberd (Harput, Mamüret-ül-Aziz) vilayeti). 1915’te Türkler tarafından balta ile öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.
Samuel Kentikyan, 1867’de Arabkir’da (Batı Ermenistan, Kharberd (Harput, Mamüret-ül-Aziz) vilayeti) doğdu. Antep Türk Merkez Kolejini bitirdikten sonra doğum yerine döndü ve bir yıl öğretmenlik yaptı. Bir vaiz olarak, Rodosto’da görev aldı. İzmir Amerikan Kolejinde öğretmen oldu. 1915’te sürgün edildi ve Konya hapishanesinde öldü. Bir oğlu ve dört kızı var imiş.Ermeni Soykırımı kurbanı.

Petros Çolakyan, 1883’te Haçin’de (Adana Vilayeti) doğdu. Sadece Haçin’in değil, ancak bütün Kilikya’nın önde gelen aydınlarından biri idi. Öğretmen, müzisyen ve kâtip olarak görev yaptı. 1913’te Kilikya Katolikosu Sahak’ın öğretmen ve kâtip olarak çalışma daveti üzerine Sis’e gitti. 1915’te Çolakyan Der Zor’a sürgün edildi ve vahşice öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Artaşes Varjapetyan, Datem köyünün (Batı Ermenistan, Kharberd (Harput, Mamüret-ül-Aziz) vilayeti) eğitimli adamlarındadır. 1913-1914 yerel bir okulda öğretmenlik yaptı. 1915’te Türkler tarafından öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Vardan Papaz, Sasun (Samsun) Aharonk köyünde doğdu. 1890’da ona papaz ünvanı verdiler, farklı görevlerde bulundu. Yıllarca Surb Karapet kilisesinde papaz olarak görev yaptı.1915’te Türkler tarafından diri diri yakıldı. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Asatur Haytayan, Datem köyünde (Batı Ermenistan, Kharberd (Harput) vilayeti) doğmuş. Köyün önde gelen toplum figürlerinden biri imiş. Türkler tarafından 1915’te tutuklanmış ve vahşice öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Mihran İspiryan, 1873’te Sebastya’da (Sivas) doğmuş. 1892’de Merkez Lisesinde Ermenice dil öğretmeni olarak görev yapmış. Uzun yıllar Sebastya’daki lisede ve Ulusal Yetimhanede müfettiş-öğretmen görevini üstlenmiş. 2 Temmuz 1915’te tutuklanmış ve vahşice öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Ağacan Ter Petrosyan, 1908-1915 yıllarında Urfa Belediye Konseyi üyesi olarak görev yapmış. Urfa Devlet Mahkemesinin üyesi olmuş. 1915’te Türk Hükümeti’nin emriyle göç edilip öldürülmüş. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Khosrov Tatyan, 1908-1915 yıllarında Urfa hükümet binasında veznedar olarak görev yaptı. 1915’te Türk hükümetinin emriyle öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Gaspar Ağa Gülbenkyan 1835’te Talas’ta doğdu. Sebastia (Sivas) bölgesinde büyük bir çiftliği vardı. 1915 yılı tehcir ve katliamları sırasında pek çok Talaslılar gibi Gaspar Ağa Gülbenkyan da öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Cebrail İplikçyan Kesariya (Kayseri) doğumlu. Constantinople’de yaşadı. Kumaş ticareti ile meşgul oldu, “İplikçyan” ticarethanesini kurdu. 18 Nisan 1915’te tutuklandı ve Diyarbekir (Diyarbakır) yolunda öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Hovhannes Palapanyan. Marzvan koleji’nden mezun olduktan sonra Glazgo üniversitesi’nde okudu. 15 Ağustos 1915’te öldürüldü.

Rebeka Tursunyan. 1915’te öldürüldü. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Ruben Yalnızyan Stanoz’da doğdu. 1914’te Osmanlı ordusuna askeri göreve çağırıldı. 1915’te silahsızlandı ve öldürüldü.

Karapet Markosyan Stanoz’da goğdu. 1914’ten itibaren öğrenime başladı. 1915’te Kesarya’ da öldürüldü.

Arşak Tütüncyan 1878’de Yerznka’da doğdu. Yeznikyan okulu’ndan mezun olduktan sonra Yerznka, Kemah ve Karin’de öğretmenlik yaptı. Protestan Dini Vaizi olarak Hunus’ta faaliyet göstermeye başladı. 1903’ten itibaren, Osmanlı’nın Ermeni gazetelerinde yazları yazdı. Ermeni soykırımı kurbanı.

Minasyan Sargis (Aram Aşot) 1873’te doğdu. Yayım yönetmeni, sözlük yazarı, toplum adamı. Partizak Merkez Lisesi’nden mezun oldu. 1894-1903 yıllarında Cenevre’de okudu. “Azatamart” ve “Droşak” gazetelerinde çalıştı. Boston’da yayınlanan “Hayrenik” günlük gazetesinde editör olarak görev aldı. Constantinople’de öğretmenlik yaptı. Osmanlı Milletvekili idi. Ermeni Soykırımı kurbanı.

Karapet Parsamyan Sebastiya’da doğdu. Meşrutiyet’ten sonra kendi matbaasını kurdu ve burada imtiyaz sahibi olduğu “Hoğdar” ve “Kapira” gazetelerinin yayınladı. Ermeni soykırımı kurbanı.

Sarkis Parseğyan (Şamil) 1875’te Kandzak’ta dünyaya geldi. Kandzak’ta Nersesyan Okulu’nda 1891 yılına kadar okudu. Bu tarihten sonra yüksek tahsil için İsviçre’ye gitti. Taşnaksutyun üyesiydi. 24. Nisan 1915’te Taşnaksutyun yöneticileri arasında Constantinople’de ilk tutuklananlar arasında yer aldı. Ayaş’a gönderildi. Ankara yakınında öldürüldü.

Onnig-Jirayr (Onig Sırabyan) 1878’deYerznka’da doğdu ve ilköğrenimini burada gördü. Taşnaksutyun üyesiydi. Partoğ Zoryan’la (Jirayr) birlikte Onnig-Jirayr Kitabevi Firması’nı ve Lusağpyür (Işık Kaynağı) Yayınevi’ni kurdular. 24.Nisan 1915’te Bağlarbaşı İcadiye’de tutuklandı. Ayaş’a gönderildi. Ankara’da öldürüldü.

Stepan Miskçyan 1852’de Constantinople’de doğmuş. İlk öğretimi Ortaköy’deki okulu’nda tamamladı. 1878’de Mekteb-i Tıbbiye’nden mezun olmuş. Ermeni soykırımı kurbanı.

Hrant Arslanyan 1886’da doğmuş. Beyrut Fransız Tıp Üniversitesi’nden mezun olmuş. Ermeni soykırımı kurbanı.


Geğam Vanikyan 1884’te Van’da doğmuş. Yeremyan kolejinden mezun olmuş. 15 Haziran 1915’te Constantinople'deki Sultan Beyazıt meydanında Jön Türkler tarafından asılmış.

Petros Penne (Petros Manukyan) 1881’de Kharberd’deki Huseynik kasabasında doğmuş. Yeprat kolejinden mezun olmuş. Sonra Tlkatintsi Kedronakan koleji’nde öğretmen olarak çalışmış. 1910’da Beyrut Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş. Hınçak Partisi’nin üyesidir. 15 Haziran 1915’te Constantinople'deki Sultan Beyazıt meydanında Jön Türkler tarafından asılmış.


Erukhan (Ervand Srmakeşhanlyan), öğretmen, tercüman. 1970’te Constantinople'de doğmuş. Nersisyan ve Kedronakan kolejlerinde öğrenmiş. “Arevelk” (Şark) gazetesinin editörü. 1910-13 yılları arasında Az. Haç Milli kolejinde müdürü olarak çalışmış. Mezire Milli koleji’nin son müdürü olmuş. Ermeni soykırımı kurbanı.

Üst Vardapet Gevork Turyan, 13 Şubat 1872’de Rodosto’da doğdu, iklöğrenimini burada yaparak Kudüs’e geçti ve Ruhban okulu bitirdi. 1912’de Trabzon’da ruhani lideri vekilliği yaptı. Ermeni soykırımı kurbanı.


Episkopos Yeznik Galbakçyan, 1860’da Constantinople’de doğdu. Galatasaray Lisesi’nde okudu. 1886 Varadapet ve 1912’de Episkpopos oldu. 1915’e kadar Balu’da ruhani lideri. Ermeni soykırımı kurbanı.
Episkopos Khosrov Behrigyan, 1869’da doğdu. 1895’te Vardapet oldu. 1915’e kadar Kesariya’da ruhani lideri. Ermeni soykırımı kurbanı.

Episkopos Smbad Saadetyan, 1871’de Adapazarı’nda doğdu. 1895’te Vardapet oldu. 1910’da Episkopos oldu. 1896’da Geyve köylerinde vaizdi. 1897’de Balat ve Gedikpaşa kiliselerinde vaizliğe devam etti. 1915’e kadar Karin’de ruhani lider olarak görev yaptı. Ermeni soykırımı kurbanı.

Levon Aslanyan, 1867’de Kharbert’te doğmuş. 1905’te Constantinople’deki Tıbbiye koleji mezun olmuştur. Aynı yıl içinde şehrin sağlık sektöründe çalışarak Trabzun’da oturmuştur. Ermeni soykırımı kurbanı.

Levon Ağababyan, 1887’de Bağeş’te doğmuş. Sanasaryan koleji tamamladı. 1908-14 tarihleri arasında, Kütahya ve Akşehir’de Ermeni okullaında öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Matemetik öğretmeniydi. Kütahya’da üç yıl, kendi açmış olduğu bir okulu yönetti. “Azatamart” gazetesinde yazarlık yaptı. Ermeni soykırımı şehidi.

Serovbe Noratunkyan 1884’te Sğert’te doğmuş. Sanasaryan koleji tamamladı.1903-15 tarihleri arasında, Türkçe öğretmenliği yaptı. Ermeni Daşnak fırkası üyesiydi. Ermeni soykırımı şehidi.

Hovhannes Kılıçyan-37 yaşındaydı. Önemli ders kitapları serisinin yayıncısı olmuştur.Hınçak Partisin'in yöneticisi, şehit Haygaz Paruyr'un(Grigor) kardeşisi. Kendisi de aynı fırkaya mensuptu. Ermeni soykırımı şehidi.

Hovhannes Kılıçyan-37 yaşındaydı. Önemli ders kitapları serisinin yayıncısı olmuştur.Hınçak Partisin'in yöneticisi, şehit Haygaz Paruyr'un(Grigor) kardeşisi. Kendisi de aynı fırkaya mensuptu. Ermeni soykırımı şehidi.

Martiros Papazyan 1882’de Bazabon köyünde (Batı Ermenistan, Kharberd vilayeti) doğmuştur, 1905’te Nersesyan koleji mezun olmuştur, öğretmen. 1915 Mayıs’ta tutuklanmış. 11 Haziran’da Aratsani nehri kıyısında öldürülmüş. Ermeni soykırımı kurbanı.

Poğos Zenneyan 1886’da Erets Agarak köyünde (Batı Ermenistan, Kharberd vilayeti) doğmuştur, 1910’da Constantinopledeki Mhitaryan koleji mezun olmuştur. 1911-1912 yılları arasında Çmşkatsag şehrin kolejinde müdür olarak çalışmış. Ermeni soykırımı kurbanı.

Ter Ruben Hekimyan Sisna köyünde (Batı Ermenistan, Kharberd vilayeti) doğmuştur, 1907’den beri Surp Astvatsatsin kilisesinde papaz olmuş. Ermeni soykırımı kurbanı.

Hovhannisyan Hakob, 1890’da Eotemiş kasabasında (Osmanlı Imparatorluğu, Izmir vilayeti) doğmuştur. Doktor, katip, toplum-siyasal adamı. Ermeni soykırımı kurbanı.

Ferukhan Barunak, 1884’te Istanbul şehrinde doğmuştur. Кemancı, Maliye Bakanlığı memuru. Ermeni soykırımı kurbanı.

Tiratsuyan Gevorg, 1883’te Izmir şehrinde (Osmanlı Imparatorluğu, Izmir vilayeti) doğmuştur.Gazeteci, toplum-siyasal adamı. Ermeni soykırımı kurbanı.

Paşayan Karapet, 1864’te Istanbul şehrinde doğmuştur. Doktor, toplum-siyasal adamı, 1908'den beri Sıvaz'dan Osmanlı milletvekili, 1912'den beri Harput'tan Osmanlı milletvekili. Ermeni soykırımı kurbanı.

Şahpaz Barseğ, 1883’te Istanbul'da doğmuştur. Redaktör, toplum-siyasal adamı. Ermeni soykırımı kurbanı.

Ter-Stepanyan Artaşes, 1882’de Kırkağatş köyünde (Osmanlı Imparatorluğu, Izmir vilayeti) doğmuştur. Еğitimci, toplum-siyasal adamı, Denizli, Eotemiş ve Karataş kolejler müfettişi. Ermeni soykırımı kurbanı.

Vramyan Arşak (Derdzakyan Onnik). 1871'de Istanbul'daki Kosko mahallesinde doğmuştur. Toplum-siyasal adamı, 1908'den beri Van'dan Osmanlı milletvekili. Ermeni soykırımı kurbanı.

Ruben Sevak (Çilinkiryan Ruben, baba ismi Hovhannes), 1885’te Silivri kasabada (Osmanlı Imparatorluğu, Istanbul şehrinin kenarında) doğmuştur. Şiir, düzyazıcı, doktor. Ermeni soykırımı kurbanı

Mağazacyan Onnik, 1878'de Istanbul'da doğmuştur. Matbaa işçisi, Kumkapı'daki «Arajadimaser (Başarı oranı sever) derneği» başbakanı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Hyormuz Gevorg, 1868'de Istanbul'da doğmuştur. Ermeni soykırımı kurbanı.

Peyazyan Etuar, 1873’te Istanbul'da doğmuştur. Eczaneci, Brusa’daki ipekböceği kelebeği koleji müdür yardımcısı, toplum-siyasal adamı, “Aşkhatanki tun” (Işin evi) muhasibi. Ermeni soykırımı kurbanı.

Tçepetçyan Yervand, baba ismi Gevorg, 1897'de Antep (Ayntap) şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Ermeni soykırımı kurbanı.

Haykazn Mihrdat, 1864’te Istanbul’da doğmuştur. Toplum-siyasal adamı, milletvekili, Beşikta’taki «Aharonyan kulübü» başbakanı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Hambardzumyan Hambardzum, 1890’da Istanbul’da doğmuştur. Redaktör, toplum-siyasal adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Galfayan Harutyun, Istanbul’da doğmuştur. Toplum-siyasal adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Mübarek Piskopos İgnatios Maloyan, 19 Mart 1869’da doğmuş. 22 Ekim 1911’de Mardin’in arkpiskoposu olmuş ve Patriği 13. Poğos Petros tarafından piskopos oldurmuş. Ermeni soykırımı şehidi.

Çavuşyan Yervand, 1866’da Istanbul'da doğmuştur. Öğretmen, toplum-siyasal adamı. Ermeni soykırım kurbanı.

Ağaser Hakob, 1881'de Istanbul'da doğmuştur. Еğitimci,toplum-siyasal adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Papaz Movses Jamkoçyan, baba ismi Sargis, 1837'de (Ayntap) Antep şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. 1915'te öldürülmüştür.

Keşişyan Vardan, baba ismi Khaçen, 1883'te Maraş şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Eczacı, 1920'de öldürülmüştür.

Kebaptşyan Vahe, Erzincan (Yerzınka) şehrinde (Erzurum vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Erzincan Askeri okulu mezunu, Ermeni soykırımı kurbanı.

Keşişyan Hmayak, baba ismi Khaçen, 1887'de Maraş şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Doktor, Osmanlı Imparatorluğu'nun 4. ordunun yüzbaşı, 1915'te öldürülmüştür.

Rupyan Elişa, baba ismi Karapet, 1862'de Maraş şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Profesör, Maraş'taki kızlar kolejinde öğretmenlik yapmış, 1917'de öldürülmüştür.

Vehuni (Garacayan) Hovsep, 1882’de Maraş şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. 1907’de Tarson Koleji’nden mezun olmuş, Ermeni soykırımı kurbanı.

Varjapetyan Kostan, 1860’da Maraş şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Idare Meclis üyesi, 1917’de öldürülmüştür ve Ermeni soykırımı kurbanı.

Sahakyan Harutyun, 1970’lerde Maraş şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur. Öğretmen, hakim, 1916’da öldürülmüştür ve Ermeni soykırımı kurbanı.

Papaz Momcyan Ter Sahak, 1868 yılında Ayntap (Antep) şehrinde (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) doğmuştur, öğretmen, toplum-siyasal adamı, papaz olarak Kilis’teki Surb Hovhannes kilisesinde çalışmış, Ermeni soykırımı kurbanı.

Voskeritşyan Soğomon. 1868 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). S. Stepanos yetimhane-okulda öğretmen, müdür olmuş, Ermeni soykırımı kurbanı.

Papaz Şahinyan Ter Nerses. 1860 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Maraş S. Karasun Mankants (Kırk çocuk) kilisesinde öğretmenlik yapmış. 1909-1910 yıllar arasında Divan sekreteri ve yardımcısı olmuş, Ermeni soykırımı kurbanı.

Natşaryan Galust. 1856 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Doktor, Maraş Alman Hastanesinde çalışmış. Ayntap Amerikan Tıp Koleji, Beyrut Amerikan Űniversitesi mezunu, Ermeni soykırımı kurbanı.

Margarit Nalbandyan, Muş’taki okulun kadın öğretmeni (Batı Ermenistan), Ermeni soykırımı kurbanı.

Manikyan Toros. 1862 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Öğretmen, toplum-siyasal adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Keyikyan Grigor. 1855 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). 25 yıl Meclis Idaresi üyesi olmuş, Ermeni soykırımı kurbanı.

Khırlagyan Hakob (baba ismi Toros). 1856 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Tüccar, toplum adamı, Ermeni soykırım kurbanı.

Inkilizyan Samvel (Baba ismi Poğos). 1881 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Vaiz, Kilis’te çalışmış, 1897’de Maraş Akademisi, 1902’de Ayntap Koleji, 1911’de Maraş Koleji mezunu, Ermeni soykırımı kurbanı.

Tütüntşyan Tserun. 1867 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Tüccar, toplum adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Zeytuntsyan Hakob (baba ismi: Khaçer). 1884 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Felsefe doktoru, Maraş Teoloji Koleji ve Denver Űniversitesi (ABM) mezunu, Ermeni soykırımı kurbanı.

Arıgyan Harutyun. 1870 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). 1882-83 yıllar arasında Maraş Kentronakan (Merkez) Koleji’nde öğrenmiştir, Ermeni soykırımı kurbanı.

Bürat Smbat (Ter Ğazaryants). 1862 yılında Zeytun şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Yazar, eğitimci, toplum-siyasal adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Yesanyan Hakob (baba ismi Sargis). 1855 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu) Incil Kilisesi din adamı, 19 Nisan 1903’dan beri Butanya’da, Kesarya’da, Taron’da faaliyet göstermiş. 1915-1918 yıllar arasında Maraş Alman Yetimhanesi’nde çalışmış.

Yağupyan Khaçik. 1880 yılında Zeytun şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Öğretmen, Meclis Idaresi üyesi, Ermeni soykırımı kurbanı.

Ģorpatşyan Karapet (baba ismi Teovlet). 1853 yılında Maraş şehrinde doğulmuştur (Halep vilayeti, Osmanlı Imparatorluğu). Öğretmen, S. Stepanos kilisesi Rubinyan örgütü kurucu, Ermeni soykırımı kurbanı.

Tintçyan Mkrtiç. 1843 yılında Kharberd (Harput) şehrinde doğulmuştur (Kharberd (Harput) vilayeti, Batı Ermenistan). Tüccar, S. Stepanos kilisesi ve okulu vasilik üyesi, milletvekili, Ermeni soykırım kurbanı.

Mkrtiç Ter-Petrosyan. 1870 yılında Tsag köyünde doğulmuştur (Kharberd (Harput) vilayeti, Batı Ermenistan). Müzikçi, öğretmen, Ermeni soykırımı kurbanı.

Sursuryan Askanaz. Hüseynik köyünde doğulmuştur (Kharberd (Harput) vilayeti, Batı Ermenistan). Fotoğrafçı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Santırtçyan Rebeka. Kharberd (Harput) şehrinde doğulmuştur (Kharberd (Harput) vilayeti, Batı Ermenistan) doğulmuştur. Yazar, toplum adamı, Ermeni soykırımı kurbanı.

Arsen Galfadyan 1859’da Talas kasabasında (Osmanlı İmaratorluk, Angora vilayeti) doğmuş, avukat olmuş. Ermeni soykırımı şehidi.

Tutu Sutcyan (baba adı Gevorg) Zeytun şehrinde (Osmanlı İmaratorluk, Halep vilayeti) doğmuş. Ermeni soykırımı şehidi.

Abraham Hayrikyan 1870’de Rodosto şehrinde (Osmanlı İmaratorluk, Adrianopolis vilayeti), Türkoloji, öğretmen, Konstantinopl’de Beran’ın “Ardi” koleji müdürü, millet mebusu olmuş. Ermeni soykırımı şehidi.

Hakob Şuşanyan 1873’te Rodosto şehirde (Osmanlı İmaratorluk, Adrianopolis vilayeti) doğmuş, siyaset adamı. Ermeni soykırımı şehidi.Sayfaları:   1  2

FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am