Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminYayınlar


EC MBA ERMENİ SOYKIRIM MÜZESİ VE ENSTİTÜSÜ YAYINLARI KISA BİBLOGRAFYASI“Ermeni Soykırım Araştırmaları Dergisi”, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, 4:1, Erivan, 2019, 111 sayfa, Inglizce.

“Ermeni Soykırım Araştırmaları Dergisi” genel olarak Ermeni Soykırımı ve Soykırım Araştırmaları hakkında makaleler ve incelemeler yayınlar. Tarih, siyaset bilimi, antropoloji, sosyoloji, edebiyat ve hukuk alanlarındaki makalelere öncelik verilmektedir. Diğer bilimlerle ilgili makaleler de konuyla büyük ilgiliyse dergiye dahil edilir.

“Soykırım Araştırmaları Dergisi”, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Erivan, 2019, 151 sayfa, Ermenice.

Bilimsel derginin yedinci cildinin ilk baskısı. Derginin bu sayısında Soykırım'ın tarihi, sosyolojisi, psikolojisi, hukuku hakkında makaleler yer alıyor.

“Soykırım Araştırmaları Dergisi”, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Erivan, 2018, 314 sayfa, Ermenice.

Bilimsel derginin altıncı cildinin ikinci baskısı. Bu cilt Soykırım tarihi, istatistik, görgü tanığı anıları, sosyoloji ve psikoloji üzerine makaleler içermektedir.

“Soykırım Araştırmaları Dergisi”, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Erivan, 2018, 154 sayfa, Ermenice.

Bilimsel derginin altıncı cildinin birinci baskısı. Bu sayı Soykırım tarihi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, müzecilik ve dilbilim hakkında makaleler içermektedir.

“Soykırım Araştırmaları Dergisi”, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Erivan, 2017, 114 sayfa, Ermenice.

Bilimsel derginin beşinci cildinin ikinci baskısı. Bu kitap Soykırım tarihi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, müzecilik ve dilbilim hakkında makaleler içermektedir.

“Soykırım Araştırmaları Dergisi”, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Erivan, 2017, 188 sayfa, Ermenice.

Bilimsel derginin beşinci cildinin birinci baskısı. Bu kitap Soykırım tarihi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, müzecilik ve dilbilim hakkında makaleler içermektedir.

Hayk Demoyan, Lusine Abrahamyan, ''Avrora'nın yolu; Ermeni Soykırımı'ndan kurtulan görgü tanığının odysseyi’’, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 156 sayfa, Ingilizce.

Resimli monografi’de Ermeni Soykırımı’ndan hayatta kalan genç kız olan Avrora Mardiganian (Arşaluys Martikian), Ermeni Soykırımı’nın tanığı olarak, tehcir yolundaki kendi ve halkının yaşadığı dehşetleri dile getiriyor. Hayatta kalanların torunlarına aktarılan binlerce anılar var, fakat Aurora’nın hikayesi olağanüstü bir özelliğe sahip. Bir mucizeyle soykırımdan kurtulan Mardiganyan, ABD’ye yerleşiyor. ABD’de, 1918 tarihinde onun hayat hikayesini konu alan “Parçalanmış Ermenistan” başlıklı kitap yayınlanıyor. Aynı tarihte “Parçalanmış Ermenistan”(“Ruhlar İhalesi”) sessiz filmiy de ekranlara çıkıyor. Bu filmde Aurora, Arşaluys Martikyan’ı (kendisini) canlandırdı.

Resimli monografi’de çok resimler ve belgeler ilk kez gösterilir.

Hayk Demoyan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Sporu ve Beden Eğitimi'', EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 274 sayfa, Ermenice ve Ingilizce.

Yayın 2009’da basılmış aynı ismi taşıyan monografinin tamamlanmış ve değiştirilmiş versyonudur. Resimli monografi Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin spor ve beden eğitimi alanında kaydettiği gelişmeler ve Ermeni spor kulüplerinin hikayesi, ilk kez bu kitapta anlatılıyor.

Rita Sulahyan-Guyumciyan, ''Deliliğin Arkeolojisi - Gomidas: Bir Ermeni İkonunun Portresi՛՛, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 272 sayfa, Ermenice.

Kitap Ermeni Ikonu Gomidas Vardabet hakkında. Yazar bir arkeologliğiyle yaptığı araştırmada Gomidas'ın uğradığı travmayı ve hastalığının seyrini bütün ayrıntısıtla ortaya koyarken bütünlüklü bir Gomidas biyografisi de çiziyor.

Robert Tatoyan, "1878-1914 Yıllarında Batı Ermenilerinin Nüfus Sayısı",EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 216 sayfa, Ermenice.

Monografi Osmanlı İmparatorluğunun, özellikle Bati Ermenistan vilayetlerinde 1878-1914 yıllarında ermeni nüfusu sayısı hakkındadır. Kitapta, 1878-1914 yılları arasında Batı Ermenilerin nüfus sayısı meselesi incelenmiş ve bu konuda Osmanlı hükümeti ve Constantinople Ermeni Patrikhanesi’nin istatistik verileri analiz edilmiştir. Çalışma tarihçiler, doğubilimciler, uluslararası ilişkiler uzmanları, bilim adamları, ve geniş okuyucu çevresi için öngörüşmüş.

Arman Kirakosyan, ″Ermeni Soykırımı ABD'nin Çağdaş Ansiklopedilerinde″, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 175 sayfa, Ingilizce.

″Ermeni Soykırımı ABD'nin Çağdaş Ansiklopedilerinde″ yazarı, tarihi bilimler doktoru Arman Kirakosyan yaklaşık 40 uzmanlaşmış ve tematik ansiklopediler (Savaş Suçları ve Soykırım Ansiklopedisi, Soykırım Ansiklopedisi, vb), sözlükler (Soykırım Sözlüğü, vb), kılavuzlar (Oxford Soykırım Araştırmaları Kitabı) ve ABD’de son 15 yıl boyunca basılan rehberleri inceleyip analizler sunmuş. Adı geçen ansiklopedilerde Ermeni Soykırımı hakkında yayınlaman tüm makaleler bu kitapta yer almış. Bahsi geçen makaleler ABD’nin ve diğer ülkelerin őnde gelen uzmanlar ve Soykırım akademisyenleri tarafından yazılmış. Kitap yaklaşık 15 bölümden, ansiklopediler listelerinden, farklı ansiklopedilerde yer alan Ermeni Soykırımı hakkında bibliyografik listesinden oluşmaktadır.

Zakaryan Anuşavan, ‘'Rus gazeteci T. Olgeninenin takdirine göre Batı Ermenilerin gerçeği'', EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 112 sayfa, Ermenice.

Kitap’ta XX.yüzyılın başında ünlü Rus gazeteci, St. Petersburg'daki ‘’Novoye vremya’’(‘’Yeni Zaman’’), ayrıca ‘’Birjeviye novosti’’(''Borsa haberleri'') gazetesi muhabiri Antuan Berezovski Olginski (lakabı T. Olgenin) 1913’te Batı Ermenistan’a (Erzırum, Van, Bitlis, Kharberd(Harput), Tigranakert(Diarbekir), Sebastia(Sıvas)) yolculuğu hakkındadır. Kitap Türk ve Kürtlerin boyunduruğu altında bulunan Batı Ermenilerinin politik, iktisadi ve sosyal durumu hakkında Tiflis'te ve Bakü'de yapılmış yazarın ՛՛Kaybolan Ermenistan’’ başlıklı konferanslarından ve raporlarından oluşmaktadır.

Leslie A. Davis, ‘’Mezbaha vilâyeti’’, Ermeni Soykırımı hakkında Amerikalı diplomat’ın raporu, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 304 sayfa, Ermenice.

Belgesel kitabı 1989'da New York'ta basıldı. 1915 – 1917 yılları arasında ABD Harput Konsolosu olarak görev yapan Leslie Davis Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’na görgü tanığı oldu. Bu kitap olan raporunda diplomat gözünün önünde yaşananları anlattı.

Vahram Papazian, “Sevgi, Sevgi, Sevgi”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 240 sayfa, İngilizce.

Vahram Papazian’ın “Sevgi, Sevgi, Sevgi” başlıklı anıları, Osmanlı İmparatorluğu’nda soykırım öncesi döneminde Ermenilerin yaşam biçimini anlatan benzersiz bir kaynakdır. Aynı zamanda, bu anılar, beden eğitimi, Olimpiyat Oyunları, Birinci Dünya Savaşı, Ermeni Soykırımı tarihlerinin yanı sıra mülteciler ve göç tarihlerini incelemek için eşsiz bir tarihsel kaynaktır.

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez 1912’de, Osmanlı vatandaşı iki Ermeni sporcu Mıgırdiç Mıgırian ve Vahram Papazian, Stockholm’de düzenlenen 5. Olimpiyat Oyunları’nda Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil ettiler.

“Parçalanmış Ermenistan”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2015, 208 sayfa. Ermenice.

Kitapta, Ermeni Soykırımı’ndan hayatta kalan genç kız olan Avrora Mardiganian (Arşaluys Martikian), Ermeni Soykırımı’nın tanığı olarak tehcir yolundaki kendi ve halkının yaşadığı dehşetleri dile getiriyor.

Kitap, okuyucuların geniş çevreleri ve Ermeni Soykırımı’nın tarihinin yanı sıra sinema tarihiyle ilgilenenler için hazırlanmış.

Sargis Torosyan, “Çanakkale’den Filistin Cephesine”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2014, 176 sayfa. Rusça çevirisi.

Sargis Torosyan’ın anıları sadece anı değil, aynı zamanda Ermeni Soykırımının yaşayan tanığı ve benzersiz bir yazılı anıttır. Savaşın en kanlı savaşı olan Çanakkale savaşına katılmış olduğundan dolayı Sargis Torosyan Osmanlı hükümeti tarafından ödüllendirildi.

“Ermeni Soykırımı Sorununu Nasıl Açıklamak”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2014, 148 sayfa, Ermenice.

Öğretmenler için kılavuz. El kitabı Ermeni Soykırımı sorununun öğretmesiyle ilgili bilim makalelerinin yanısıra eğitim kurumlarında konuyu öğretme yöntemleri ve ayrıntıları içermektedir. Kitap öğretmenler ve geniş okuyucu çevreler içindir.

“Ermeni Soykırımı Sorununu Nasıl Açıklamak”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2014, 136 sayfa, Ermenice.

Gazeteciler için kılavuz. Kitab Ermeni Soykırımı sorununun gereği gibi açıklanmasıyla ilgili bilim makalelerinin yanısıra konuya ilişkin yöntemler ve ayrıntılar da içermektedir.

“Soykırım Araştırmaları”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2014, 160 sayfa, Ermenice.

Bilim dergisi, ikinci sayı. Derginin ikinci sayısında soykırım ile ilgili tarihi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, müze bilimi ve dilbilgisi hakkında makaleler yer almakatadır.

İ. A. Altman, A.Y. Gerber, D. İ. Boltrak, ''Sovyetler Birliği'nde Gerçekleşen Holokost Tarihi'', Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2014, 80 sayfa. Ermenice çevirisi.

SSCB bölgesinde Holokost hakkında Ders kitabı.

Hayk Demoyan "Ermen' Soykirimi D]nya Basının Birinci Sayfalarında", Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2014, 266 sayfa. Kitap Ermenice ve İngilizce hazırlanmış.

Resimlerle donatılmış bu kitapta, XIX-XX yüzyıllarda yabancı basında yayınlanmış eşsiz maddeler toplanmış. Bu koleksiyon, dayma dünya basının odak noktasında bulunan insanlığa ve uygarlığa karşı Türklerin işlediği suçun gerçek tablosunu sunuyor. Kitap İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan, Rus, Avusturyalı, Çek, Alman ve Norveçli basınlarından maddeler içermekte.

“Büyükelçi Henry Morgenthau’nun Öyküsü”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2012, 310 sayfa. (Ermenice).

Bu anılar, Ermeni Soykırımı özellikle Türk Devleti tarafından planlanmış suçun yönlerinin belirlenmesi, bu dönemin Türk suçlu rejimin planlarını ortaya koyma açısından benzersiz bir tarihî kaynaktır. ABD Büyükelçisi’nin anıları Soykırım’ın planlanmış ve bu plana uygun gerçekleştirilmiş olduğunu göstermektedir.

Narine Margarian, “Ermeni Soykırımı nedeniyle Suriye’de yerleştirilen Ermeni göçmenlerin durumu ve Ermeni-Arap ilişkileri (1915-1925 yıllarında)”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 180 sayfa. (Ermenice).

Kitabın yazarı Ermeni soykırımı sonucunda Suriye’de yerleştirilen Ermeni göçmenler ve Suriye Arap nüfusunun Ermenilere karşı duruşu ile ilgili konulara değinir.

Arsen Avagyan, “Ermeni Soykırımı: Karar Verme ve Uygulama mekanizmaları”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 133 sayfa. (Rusça).

Arşiv belgeleri ve ilk elden edilen kaynaklara dayalı bu çalışma I. Dünya Savaşı ve sonraki yıllarında Ermeni Soykırımını düzenlemesinde karar verme ve uygulama mekanizmalarını ortaya koymaktadir.

“Parçalanmış Ermenistan”, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 153 sayfa. Rusça çevirisi.

“Parçalanmış Ermenistan” kitabı Ermeni Soykırımı’ndan hayatta kalan Çmşkatsaglı Arşaluys (Avrora) Mardiganyan’ın hayat hikayesidir, türklerin soykırımcı politikasına kurban olan genç kızın trajik öyküsüdür.

“Parçalanmış Ermenistan”, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 148 sayfa, İngilizce çevirisi.

“Parçalanmış Ermenistan” kitabı Ermeni Soykırımı’ndan hayatta kalan Çmşkatsaglı Arşaluys (Avrora) Mardiganyan’ın hayat hikayesidir, türklerin soykırımcı politikasına kurban olan genç kızın trajik öyküsüdür. Kitap ‘’Ameria grubu’’ desteği ile yayınlanmış.

‘’Soykırım araştırmaları’’ bilim dergisi, Soykırım Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 176 sayfa, Ermenice yazılmış.

Bu derginin birinci sayısında 1909 yılında gerçekleştirilen Adana katliamlarının 100. yıldönümüne adanmış‚ Nisan 2009 yılında Erivan’da düzenlenen uluslararası konferansın makaleleri yer almaktadır.

Sarkis Torosyan, “Dardanel’den Filistin'e Kadar”, Soykırım Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 208 sayfa, Ermenice çevirisi.

Sarkis Torosyan’ın anı yazısı I. Dünya Savaşına katılan Osmanlı ordusunun Ermeni subayın odysseiası sunar. Yazar Soykırım’dan kurtulmuş insanlardan biri değil ama 20. yüzyılın büyük suçlardan biri Osmanlı hükümeti tarafından düzenlenmiş Ermeni soykırımın kurbanıdır.

Meline Anumyan, “Tanıma ve Kınama, İttihatçıların Yargılanmaları (1919-1921 ve 1926)”, Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, Erivan 2013, 168 sayfa. Ermenice yazılmış.

Çalışma 1919-1921 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu divan-ı harp mahkemelerinde Ermenilerin tehciri ve taktili suçlamasıyla açılan davalar ve 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Mahkemelerinde görülen İttihatçıların yargılanmalarını konu almaktadır.

Digran Kalaycyan, ‘’Gerçeğin Savunucusu: Gurgen Yanigyan ve Ermeni Soykırımın İnkarına Karşı Verilen Mücadele’’, Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, Erivan 2013, 118 sayfa. İngilizce yazılmış.

Kitap önsöz, 2 parça ve bir sonsözden oluşmakta. Kitap 1973 yılında Ermeni Soykırımdan kurtulan bir ailenin evladı olan Gurgen Yanigyan tarafından iki Türk politikacının öldürülmesini el alıyor. Yazar bunu Türk inkarına karşı bir mücadele olarak nitelendiriyor.

Göran Gunner: “Ermeni soykırımı İsveç gözleriyle”, Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 370 sayfa, İngilizce yazılmış.

Kitap girişten ve 9 bölümden oluşmaktadır. G. Gunner, ayrı bölümlerinde Hamidiye katliamları, Jön Türk hükümeti tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiş Ermeni soykırımı, kemalistler tarafından 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilmiş soykırımı betimlemiştir. Yazar, Ermeni soykırımı 20 yy.'da gerçekleştirilen ilk soykırımı olarak değerlendirmiştir. Kitap ilk defa İsveç’te İsveççe yayınlanmış.

Hambartsum Çitçyan, ‘’Ölümden Kıl Payı Uzak’’, Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, Erivan, 2013, 383 sayfa. Rusça çevirisi.

Kitap Kharbert’in Berri köyünde yaşamış H. Çitçyan’ın ızdıraplarla ve eziyetlerle dolu hayat yolu sunmaktadır. Çitçyan’ın bu anı yazısı Kharbert vilayetisindeki Ermeni katliamlarını anlatan değerli bir kaynaktır. Kitapta Batı Ermenilerin yaşamı, törenleri ve âdetleri hakkında önemli bilgiler mevcut. 2004’te «Taderon Press» yayınevinde bu kitap Batı Ermenice ve İngilizce yayınlanmış. Kitabın Rusça çevirisi “Hambardzum Çitçyan” vakfı desteğiyle gerçekleşmiş.

Svazlian Verjine, Ermeni Soykırımı: Hayatta Kalan Görgü Tanıklarının Anlattıkları

[Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ]. İstanbul: “Belge” Uluslararası Yayıncılık, 2013, 1064 s., ISBN 9753443500.

Gevorg Vardanyan, ‘‘Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan nüfusu ve Küçük Asya felaketi (1914-1923)’’, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2012, 196 sayfa.

Kitabı, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan nüfusu’nun durununu ve 1914-1923 yılları arasında Yunan soykırımının incelenmesi hakkındadır. Kitapta, Ermeni ve Yunan soykırımlarının sebebpleri ve gerçekleştirilmiş mekanizmaları arasında benzetmeler yapıldı.

Margarit Ajemyan-Ahnert, „Kapıda bir vuruş“ , EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2012, 212 sayfa. Rusça’ya çevrilerek yayınlandı.

Kitabın temelinde yazarın annesinin, 1900’de Amasya şehrinde (Batı Ermenistan, Sebastia vilayeti) doğan Yester Mineracyan’ın anılarıdır. 2007’de ABD’de kitap İngilizce yayınlandı. Kitabının yazarına“İnsansever” ödülü verildi. New York’taki 2008 Kitap Fuarı’nda da, yazarına “En iyi tarihi anı yazısı” ödülü verildi. 2010’da Ermeni Yardım Fonu çabalarıyla, Ermeni soykırımı’ndan hayatta kalanın bu anı yazısı Erivanda Ermenice çevirilmiş ve yayınlanmış.

Clara Barton, “Küçük Asia’da Amerika Kızıl Haç’ın yardım misyonu”, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2012, 194 sayfa, Ermenice’ye çevrilmiş.

Kitabı, Amerika Kızıl Haç’ın kurucusu ve başkanı olan Clara Barton’un 1895-1896 yılları arasında Hamidiye katliamlarından etkilenen nüfusun yardım sağlanması ile ilgili raporu sunulur. Kitabı, başında Clara Barton, dört gruplu insani yardım misyonun gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında çok önemli bilgiler içeriyor.

Rubina Pirumyan: "Edebiyatta Ermeni soykırımı", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2012, 465 sayfa, Ingilizce.

Soykırımın mahkum edilmesi için mücadelenin büyük bir katkılarından biri de bu kitabıdır. Edebiyatta soykırımın yansıtması kitabın içeriğini oluşturan araştırmanın konusudur. Epilogta yazmış: “ Burada, Türk’ün elleriyle yanılan cehennemden geçen Ermenilerin psikolojisi, onun ve onun nesillerin ruhun üzerinde silmez damgası gibi yaşayan dehşetlerin ve sonsuz ıstırapların açtığı yaraları anlatılmış”.

Yakob Künzler, “Kanın ve göz yaşının ülkesinde”, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2011, Ermenice’ye çevrilmiş.

Ermeni Soykırım müzesi ve enstitüsü İsviçreli misyoner Yakob Künzler’in “Kanın ve göz yaşının ülkesinde” kitabın ermenice tercümesini sunur. Bu kitabın kaynak ehemiyeti var. Burada Urfa’da Birinci Dünya Savaş döneminde yer alan hadiseler hakkında anlatır. Yazar kitaptaki olayların görgü tanığıydı ve bu hususta onun anıları Ermeni Soykırımi araştırma tarafından daha değerlidir. Kitap tarihçiler, şarkiyatçılar, yanı sıra başka okuyucular için öngörülmüştür.

A. Adosides, “Ermeniler ve Jöntürkler: Kilikya katliamları”, EC BMA Ermeni Soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2011. Ermenice’ye çevrilmiş.

Kitap birinci kez Paris’te 1910’da yayımlamış. Yazar kitabı yazarken Ingiliz, Fransız, Amerikalı diplomatların ve misyonerlerin görgü tanıklıklarına dayanmış. Adosides ayrıntılı Adana’da ve Halep’te yer alan Ermenilerin katliamları araştırır ve şunların sebepleri analiz yapar. Ona göre Kilikya katliamları zarfında bir kaç yüz Yunanın ve Asurinin öldürmesini raslantı olmuş ve Adana’da ve civarında katliamların emiri yalnız Ermenilere davranıyordu.

Verjine Svazlıyan, “Ermeni Soykırımı: Hayatta Kalan Görgü Tanıklarının Anlattıkları”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü ve Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Erivan, 2011, 880 sayfa. Ermenice.

Bu çalışma, Ermeni Soykırımından hayatta kalan görgü tanıkları ağzından yazar tarafından kaleme alınan, audio-videoya kaydları ve öncül tarihi kaynak olan sözlü anılar, konuşmalar, Ermenice ve Türkçe şarkılar içermektedir.
Bilim araştırması tarihi ve etnografik verilere göre Batı Ermenilerinin trajik yaşamının yanısıra, insanın temel yaşama hakkını korumak için dürüst ve adil mücadeleleri hakkında bilgi edinebileceğiz bir çalışmadır.

Hovhannes Karapetyan (Onnik Yusuf), “Yeniden dirirlmiş hayat; Hayal ve gerçek dehşetleri arasında”, EC BMA Ermeni Soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2010.

Kitabı H. Karapetyanın Ermeni Sokırımı’ndan mucize kabilinden kurtulan ve sonra Ermenistan’da outran çocokluktan ihtiyarlığa kadar yaşam hikayesidir. Eser sahibi Adapazar’daki Ermenileri hayatı, 1915’teki tehcirin ve kırımların kara manzaraları, korku ve dehşeti yazmış. Kitabın aynı bölümlerinde Sovyet Ermenistan’ın birinci on yıllık hayatı ve ilerlemesi, sonra İkinci Dünya savaşı’nın başlangıcı ve savaşına zafer bitmesini kadar kendi katılmasını yazmış.

EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü George Brezol’un “Buradan Türkler geçmişler” seyrek monografi kitabı yeniden yayımlamıştır. Bu kitabı 1909 yılında Adana’da Ermeni katliamları hakkında değerli kaynaktır. Kitapta 1909 Adana katliamları hakkında müstesna vesikalar, belgeler ve fotolar var.

Bu kitap birinci kez 1911’de Paris’te ışığa çıkmış. Monografi VivaCell-MTC’in yürütme müdürü Ralf Yirikyan’ın yanından himaye edilen „Kilikya’lı yayım dizisinin“ ikinci sayıdır.

Ferriman Ducket, “Türk gaddarlığı, Jön Türkler ve Adana diri diri yakması hakkında gerçeği”, Asia Minor (Küçük Asya), Nisan 1909, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2009, 156 sayfa.

Ferriman Ducket’in bu monografi birinci kez 1913’te Londra’da yayımlanmış. Kitapta 1909’da Türk hükumetinin yanından örgütlenmiş ve gerçeklenmiş Ermeni katliamları hakkında yazılmış. Bu kitap Adana katliamları hakkında değerli kaynaktır. Kitapta Kilikya’da ve Adana’da gerçeklenmiş müthiş olaylarının önemli ve bilinmez ayrıntıları meydana çıkar.

Hayk Demoyan, "Ermeni sporu ve jimnastiği Osmanlı Imparatorluğu’nda", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2009, 220 sayfa.

2009’da yayımlanmış olan monografide birinci kez Osmanlı Imparatorluğu’nda Ermeni sporu ve jimnastiği oluşturmasının ve ilerlemesinin akışı ve birinci Ermeni jimnastik kulüplerinin faaliyeti gösterilmiş. Bu kitap okuyuculere Ermeni sporu tarihinin bugüne kadar bilinmez olaylarla tanımağa imkan verir.

Hayk Demoyan, "1988-1990’da Dağlık Karabağ’ın savaşımını aydınlatması batı basında", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 166 sayfa.

2008’de yayımlanmış olan Hayk Demoyan’ın monografisi batı basında 1988-1990’da Dağlık Karabağ’ın savaşımını aydınlatması hakkındadır. Batı basında Karabağ’ın savaşımının gösterme, yorumlamasındaki farklılıklar ve bunların derin sebepleri meydana çıkar. Dağlık Karabağ’ın savaşımını tarihi hakkında da kısaca yazar.

Rouben Paul Adalian, "Ihtar ve anlayış Ermeni Soykırımı", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 43 sayfa.

2008’de yayımlanmış olan Rouben Paul Adalian’ın kitabında Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı tarihi, Ermeni Soykırımı’nın gerçekleşme mekanizmaları ve sonuçları, dünya kamuoyunun tepkisi hakkında kısaca yazar. Soykırımın teorik, hukuki ve siyasal soruları hakkında da yazar.

Aramayis Baloyan, "Italya Dışişleri Bakanlığı tarihsel diplomatik arşivi belgeleri birinci Ermeni Sorunu hakkında 1913-1923". Cilt A, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 250 sayfa.

Aramayis Baloyan tarafından toplanmış ve çevrilmiş Italya diplomatik belgelerinin birinci cilt 2008’de ışığa çıktı. Bu belgeler Ermeni Soru ve Ermeni Soykırım tarihine yeni ışık saçar ve bu sualları daha derin araştırmağa imkan verir. Bu belgeler Ermenice birinci kez yayınlanır.

Claude Mutafian, “Ermeni soykırımı”, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 32 sayfa.

2008’de yayımlanmış olan Claude Mutafian’ın kitapta Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırım tarihi kısaca gösterilir. Abdülhamid zamanında yer alan katliamları, 1909 Adana katliamı ve 1915-1922 yıllarında gerçeklenmiş Ermeni Soykırımı ve bunların sonuçları özel olarak ayrıca gösterilmiştir. Bu kitap okuyucuya birden bu soruları anlamaya imkan verir.

Alma Johanson, Tehcir edilmiş halk: Ermeni tarihinden bir yıl. EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 148 sayfa.

2008’de yayımlanmış olan Isveç misyonar Alma Johanson’un üç dilli (Ermenice, Rusça, Ingilizce) monografisinin Ermeni Soykırım tarihi araştırması için büyük önemi var. Yabancı görgü tanığı olarak Johanson 1915 yılında Muş’te yer alan hadiseleri doğru göstermiştir. O 1901-1915 yılları arasında orada olmuş. Johanson’un anıları Ermenice ve Rusça birinci kez yayımlanır.

Hasan Amca: "Tehcir ve yok etme", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 48 sayfa.

2007’de yayımlanmış olan Türk politika adamı Hasan Amca’nın anılarında Birinci Dünya Savaşı süresince Ermenilerin tehciri ve onların sonraki bahtı ayrıntılarını gösterilir. O zamanda Hasan Amca Cemal paşa tarafından „Tehcir edilmiş Ermenilerin müfettişi“ tayin edilmişti ve Suriye’de ve Lübnan’da tehcir edilmiş Ermenilerin taşınmasıyla o kendi uğraşıyordu. Yani bu işlemde mimar olarak ayrıntıları çok iyi biliyordu. Bu yüzünden Hasan Amca’nın anıları kaynak ehemiyeti alırlar ve Ermeni soykırım tarihi araştırması için çok enteresandır.

Rubina Pirumyan: "Ve onlar, 1915’ten sonra Türkiye’de yaşamaya devam edenler", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2008, 277 sayfa, Ingilizce.

2008’de yayımlanmış olan Kaliforniya Űniversitesi öğretmeni Rubina Pirumyan’ın kitabında Türk yazarlarının eserlerinde gösterilmiş olan Türkiye’de Ermeni Soykırımı’ndan sonra yaşayan Ermeni kimliginin soruları araştırılır. Ataları Ermeni olan Türklerin hikayeleri bilhassa enteresandır. Kitap tarihçiler, etnografyacılar, şarkiyatçılar, antropologlar ve kişilik sorularıyla ilgilendiren okuyucular için öngörülmüştür.

Tigran Hovhannisyan: "Tatçik (Türk) hükümeti ve Ittihat’ı insanlık mahkemesine karşı", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2007, 62 sayfa.

20. yüzyıl başındaki Ermeni edebi, toplumsal ve politika adamı olan Tigran Hovhannisyan’ın kitabı Ermeni Soykırımı’nı inkar eden Türk tahrifçilerine karşı yayımlanmış olan birinci eserlerinden biridir. Tarihsel değerinden başka bu eser kendi bilim değeri de kaybetmemiş ve bugün de araştırmacılar için yararlı olabilir.

"Avusturya-Macaristan ve Ermenistan, 1912-1918, arşiv belgeleri kitabı", Artem Ohancanyan hazırladı ve sundu, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 521 sayfa.

Kitap Ermeni soykırımı hakkında Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Avusturya-Macaristan diplomatik temsilcilerinin belgeleriyle ve yazılarıyla tanıtır.

Tigran Sarukhanyan, "Büyük Britanya ve Ermeni Soykırımı, 1915-1918 yılları arasında", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 202 sayfa.

Kitapta Ermeni Soykırımı yıllarında Büyük Britanya devlet tavrı ve Britanya meclisi tartışmaları Ermeni Soykırımı hakkında incelenir.

Valeri Tunyan, "Jön Türkler ve Ermeni Sorunu", 1. bölüm, (1908-1912), EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2004, 392 sayfa, Rusça.

Monografide Ermeni Sorunu hakkında Türk idare eden siyasi parti olan Jöntürk „Ittihat ve Terakkı“ komitesinin tavrı incelenir. Bir de kitapta Ermeni politika şirketlerinden olan Milli Konseyle, Istanbul patarikhanesiyle, siyasi partilerle komitenin bağları incelenir. Yazar onların hükümete gelmekten çıkmağa kadar Türk-Ermeni ilişkileri hakkında da yazar.

Armen Marukyan, "Ermeni Sorunu ve Rusya’nın politikası, 1915-1917 yılları arasında", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2003, 485 sayfa, Rusça.

Monografide Ermeni Sorunu hakkında Çarlık, geçici hükümeti ve sovyet rejimi yıllarında Rusya’nın politikası incelenir. Ermeni Sorunu hakkında üç rejimin dış politikasının, hem de Batı Ermenistan’daki Ermeni nüfusu hakkında Rus hükümetlerinin politikası incelenir.

Robert Bağdasaryan, "Ermeni Sorunu ve Rusya’daki Ermeni aydınlığı", "Gitutyun yayınevi", Erivan, 2003, 256 sayfa, Rusça.

Monografide 1890’lardan 1920’lere kadar Ermeni Soykırım yıllarında Rusya’daki Ermeni aydınlardan olan G. Canişev, A. Civelegov, G. Çalğuşyan, M. Papacanov, Y. Zavrin ve K. Mikayelyan’ın toplumsal-siyasi, kültür-vatansever ve yayım faaliyetini aydınlanır. Kitapta 19. yüzyılın sonundaki ve 20. yüzyıldaki Rus-Ermeni tarihsel-kültür ilişkileri hakkında da yazar.

Tigran Matosyan, "Ermeni Soykırımı ve Yahudi Holocaustu: karşılaştırmalı deneyi", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 182 sayfa.

Kitapta Ermeni Soykırımı ve Yahudi Holocaustu sebepleri, mekanizmaları ve akışı hakkında kısaca yazılmıştır. Yazar iki soykırım sebepleri arasında paraleller getirir.

Svazlian Verjine, Ermeni Soykırımı ve Toplumsal Hafıza [Հայոց ցեղասպանությունը և հավաքական հիշողությունը].

İstanbul: “Belge” Uluslararası Yayıncılık, 2005, 160 s., ISBN 975-344-317-X.

Svazlian Verjine, Anılarda Ermeni Soykırımı ve Yaşayan Görgü Tanıklarının Türkçe Şarkıları. “Tehcir Türküleri: Anılarda Ermeni Soykırımı”

[Հայոց ցեղասպանությունը արևմտահայոց հուշապատումներում և թուրքալեզու երգերում. «Աքսորի երգեր. Հայոց ցեղասպանությունը արևմտահայոց հուշապատումներում»]. İstanbul: “Belge” Uluslararası Yayıncılık, 2005, s. 71-100.

Ermeni Soykırımı: Dünya ülkeleri, milli meclisleri ve uluslararası örgütleri mahkum ve itiraf ederler (yazılar kitabı). Hazırlanan, sorumlu redaktörü ve önsöz yazarı L. Barseğyan. EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 652 sayfa.

Kitapta 1915-1918 Ermeni Soykırımı hakkında Rus, Britanya ve Osmanlı meclis tartışmaları hakkında belgeler, hem de Ermeni Soykırımı’nı mahkum ve itiraf etmesi hakkında birkaç ülkelerin milli ve vilayet meclislerinin kabul etmiş olan kanunları ve kararları var.

Ermeni Soykırımı’nı Alman diplomatlarının bildirilerinde (1915-1918 yılları arasında): Alman Dışişleri Bakanlığı siyasal arşivi belgelerine göre. Hazırlanan, ve önsöz yazarı V. A. Mikayelyan, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2004, 219 sayfa.

Kitapta Alman Dışişleri Bakanlığı siyasal arşivi belgeleri var. Bunlar 1915-1918 yıllarındaki Ermeni Soykırımı hakkında tanıklık ederler.

Beniamin Poğosyan, "Büyük Britanya’da Ermeni yanlısı hareketi 1914-1923 yılları arasında", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 174 sayfa.

Yazar 1914-1923 yılları arasında Büyük Britanya’da Ermeni yanlısı örgütleri, hem de Britanya toplumsal-siyasal çevrelerinde Ermeni halkının adil talepleri savunan ve Ermeni mültecilere yardım örgütlemiş olan birkaç insan faaliyetini gösterir.

Arsen Avagyan: "1915 Soykırımı. Kararların kebul etme mekanizmaları ve şunların gerçeklemesi", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 1999, 110 sayfa, Rusça.

Kitabı Jöntürk hareketi devriminde Ermeni tehciri ve yok etmesi hakkında, hem de şunların „Teşkilat-ı Mahsusa“ aracılığıyla şunların gerçeklemesi hakkındadır. Eseri büyük çaplı arşiv belgelere dayanmıştır. Őrnek olarak 1915’teki Osmanlı Meclisi Ermeni tehciri hakkında kararı, 1918’deki aynı meclisin tartışmaları yukarıdaki kararı yasadışı olması hakkında, Jöntürk liderlerinin talimatları Ermeni tehciri ve yok etmesi hakkında v.s.

Ahmet Refik: "Iki komite, iki suç", Türkçeden çeviren ve önsöz yazarı Samvel Muradyan, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 1998, 98 sayfa.

Türk tarihçi Ahmet Refik Altınay (1880-1937) 1915’te Eskişehir’deki Ermenilerin tehciri görmüş ve 1918’de Erzurum‘u ve Gümrü’yü ziyaret etmiş. Görgü tanığı olarak kendi tanıklıkları ve bunların analizleri o 1919 yılında Istanbul’da yayımlanmış olan „Iki komite, iki suç“ makaleler serisinde toplamış. Bu da üç kez ayrı kitapla yayımlanmış. Bu tercümesi son (1994’te) Türkçe yayımdan yapılmıştır.

"Amerika Birleşik Devletleri devlet belgelerini Ermeni Soykırımı hakkında" (belgeler derlemesi), oluşturan Ara Sarafyan, Ingilizceden çeviren Hasmik Hayrapetyan, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2004, 366 sayfa.

Belgeler derlemesini araştırıcıların ve ilgilendiren insanların dikkatini Ermeni Soykırımı hakkında Osmanlı Imparatorluğu’ndaki ABD konsolosların oldukça çok raporlara çeker.

Verjine Svazlıyan, “Ermeni Soykırımı ve tarihsel hafıza”, EC UBA Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Erivan, 2004, 160 sayfa. İngilizce.

Bu çalışma görgü tanıklarının anlattıklarına dayalı Ermeni Soykırmı tarihinin ve olayların kapsamlı ayrıntıları içerir (1915-1922).

Valeri Tunyan, "Rusya ve Ermeni Sorunu", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 1998, 240 sayfa, Rusça.

Monografide Ermenistan’ın Rusya’ya birleşmekten 20. Yüzyılın önüne kadar Rus-Ermeni ilişkilerinin soruları incelenir. Ermeni Sorunu Ermeni milli eylemcilerinin beklentileri, Rusya’nın imzalamış olan milletlerarası antlaşmaları ve Büyük Devletleri tavri bağlamında aydınlanır. Rus Imparatorluğu’nun Ermeni politikası Yakın Doğu’da jeopolitik savaşımının bağlamında aydınlanır. Rus-Türk ve Rus-Iran ilişkilerine büyük dikkat verilir, Küçük Asya‘da Rus-Ingiliz yarışmasını ortaya çıkar. Rus-Ermeni ilişkileri müttefik olarak görünür. Bu da Ermeni halkının devamlı ilerleşmeğe yardımcı olmuş.

Valeri Tunyan, "Rusya ve Ermeni Sorunu", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 1998, 240 sayfa, Rusça.

Monografide Ermenistan’ın Rusya’ya birleşmekten 20. Yüzyılın önüne kadar Rus-Ermeni ilişkilerinin soruları incelenir. Ermeni Sorunu Ermeni milli eylemcilerinin beklentileri, Rusya’nın imzalamış olan milletlerarası antlaşmaları ve Büyük Devletleri tavri bağlamında aydınlanır. Rus Imparatorluğu’nun Ermeni politikası Yakın Doğu’da jeopolitik savaşımının bağlamında aydınlanır. Rus-Türk ve Rus-Iran ilişkilerine büyük dikkat verilir, Küçük Asya‘da Rus-Ingiliz yarışmasını ortaya çıkar. Rus-Ermeni ilişkileri müttefik olarak görünür. Bu da Ermeni halkının devamlı ilerleşmeğe yardımcı olmuş.

Aram Ananyan, Ermeni Soykırımı inkar etmeye yeni bir deneme. Türk Tarih Kurumu’nun "Ermeniler: sürgün ve göç" eseri hakkında, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 92 sayfa.

Monografide Türk Tarih Kurumu’nun "Ermeniler: sürgün ve göç" eseri hakkında yazılmıştır. Yazar Ermeni Soykırımı inkar eden Türk politikasının temellerinden biri olan Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Ermeni nüfus sayısı hakkında Ankara devlet tarihçiliğinin bilimine karşı yaklaşımı gösterir.

Lavrenti Barseğyan, Fransa Ermeni Soykırımı’nı dünyada mevzuatla tanıyan birinci devlettir, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2002, 244 sayfa.

Kitapta Fransa Cumhuriyeti Milli Meclisi ve Senatı tartışma tutanakları Ermeni Soykırımı hakkında birinci kez Ermenice okuyucuya gösterilir.

"Öldürme: Ermeni Soykırımı ve Rus şiiri 1915-1918 yılları arasında", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 1996, 123 sayfa, Rusça.

Kitapta 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın önündeki Ermeniler ve Ermeni Soykırımı hakkında Rus şiiri gösterilmiş.

“Almanya ve Ermenistan 1914-1918 yılları arasında”. Diplomatik belgeler derlemesi, cilt 1, Almancadan çeviren Valentina Minalyan, Hayastan yayınevi, Erivan, 2006, 392 sayfa.

Johannes Lepsius’un "Almanya ve Ermenistan" Diplomatik belgeler derlemesi Türk hükümetinin Ermenilere karşı politikasının özünü gösteren Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Alman elçilerinin, konsoloslarının, savaş eylemcilerinin ve başka insanların notlarını kapsar.

Dora Sakayan, "Zmyurnya: 1922: Ermeni doktor Karapet Khaçeryan’ın günlüğü", EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 160 sayfa, Rusça.

Kitap doktor Karapet Khaçeryan’ın günlüğüdür. O 1922 eylülde Zmyurnya'da (Izmir) olmuş ve şehrin hıristiyanlı nüfusunun tehciri ve katliamı görmüştür.

Dora Sakayan, Zmyurnya: 1922: Ermeni doktor Karapet Khaçeryan’ın günlüğü, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2005, 160 sayfa, Ermenice.

Kitap doktor Karapet Khaçeryan’ın günlüğüdür. O 1922 eylülde Zmyurnya'da (Izmir) olmuş ve şehrin hıristiyanlı nüfusunun tehciri ve katliamı görmüştür.

Mher Karapetyan, “1915-1916 Ermeni soykırımı sorunu Sovyetler Birliği'nden sonra Ermeni historiyografinde”, Nahapet yayınevi, Erivan, 2005, 279 sayfa.

Kitapta 1915-1916 Ermeni Soykırımı hakkında belgeler derlemeleri, anılar, bilimsel incelemeleri, tarihsel ve bibliyografik eserleri, yabancı yazarların eserlerinin tercümeleri olarak tarihsel, eleştirel analiziyle yazılar, hem de Ermeni Soykırımı'nın uluslararası tanıması ve kınaması hakkında literatür var.

Avusturya-Macaristan diplomatik raporları Ermeni Soykırımı hakkında (1915-1918 yılları arasında), arşiv belgeler derlemesi, hazırlanan ve önsöz yazarı Artem Ohancanyan, Almancadan Varlam Martirosyan tercüme etmiş, Nahapet yayınevi, Erivan, 2004, 130 sayfa.

Belgeler derlemesinde Ermeni Soykırımı hakkında Osmanlı Imparatorluğu’ndaki 1915-1918 yılları arasında Avusturya-Macaristan diplomatik raporları toplanmış.

“Din adamı Chaperon’un günlüğü, Kilikya 1920 - Istanbul 1921-23”, Fransızcadan tercüme eden ve önsöz yazarı S. Sahakyan ve S. Muradyan, EC MBA Ermeni soykırım müzesi ve enstitüsü, Erivan, 2002, 202 sayfa.

1920'de Kilikya'ya gelen Fransız askerlik din adamı Jules Chaperon Türk-Ermeni savaşımını görgü tanığı oldu ve kendi izlenimini günlükte yazdı. Istanbul’da 1920-1923 yılları arasında birkaç yetimhaneler kurdu ve kendi araçlarıyla katliamlarından kurtulmuş olan Ermenilere Avrupa’ya geçmeğe yardım etti. 1996’daki Fransızca basından tercüme edilmiştir.FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am