Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler

ERMENİ SOYKIRIMI ÖRGÜTLEMİŞ GENÇ TÜRK LİDERLERİNİN YÜKSELİŞİ VE ONURLANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE: MEMHED TALAT


06.05.2023


Jön Türk soykırımını inkar politikası izleyen Türk makamları, mümkün olan her şekilde tarihi tahrif ederek ve tarihsel gerçekleri örtbas ederek, işlenen suçu kınamaktan ve kendi tarihiyle yüzleşmekten kaçınmaya çalışmaktadır. 24 Mayıs 1915'te İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusuna yönelik tehcir ve katliamları insanlığa karşı suç olarak nitelendiren ortak bir bildiri yayınladılar. Ermeni Soykırımı'nın faillerinin adalet önüne çıkarılmasına ilişkin bu açıklama, mantıksal olarak Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından devam buldu.

25 Ocak 1919'da Paris Barış Meclisi çerçevesinde, savaş suçlarını soruşturan ilk uluslararası kurul olan Savaş suçluların sorumluluğu ve cezalandırılması komisyonu kuruldu. Komisyon Birinci Dünya Savaşı'nı başlatanları tespit etmesi ve savaş suçları işleyenlere ceza vermesi gerekiyordu.

Ermenilere karşı işlenen suçların faillerinin listesi de komisyona sunuldu. Enver, Cemal ve Talat Paşa'nın başlıca sanıkları arasında yer alan savaş suçları ve insanlık kanunlarına karşı suçlardan sorumlu tutuldu. Komisyon, elde edilen birçok delili inceledikten sonra, savaş sırasında Türkiye'nin asker ve vatandaşların haklarını, savaş kanun ve örflerine ve insanlık kanunlarına aykırı olarak ağır şekilde ihlal ettiğini ve bunu yapan kişilerin Bu ihlallerden suçlu olanlar yargılanmalarına karar verdi.

Böylece Ermeni Soykırımı'nın ana mimarları olan Enver, Cemal ve Talat Paşa, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçları komisyonu tarafından savaş suçlusu olarak tanındı ve insanlık kanunlarına karşı işlenen suçlardan sorumlu tutuldu.

Jön Türk Partisi'nin liderleri ve bakanları ve Ermeni Soykırımı'nın uygulanmasına karışan diğer kişiler, İstanbul'daki yargılamalar sırasında ulusal mahkemeler (askeri mahkeme) tarafından suçlu bulunarak hapis ve/veya ölüm cezasına çarptırıldı. İstanbul'daki askeri mahkeme, aralarında Talat, Cemal ve Enver Paşa'nın da bulunduğu bazı baş sanıkları Türkiye'yi savaşa sürüklemek, katliamlar düzenlemek ve bir dizi başka suçtan suçlu bularak gıyaben idama mahkum etti.

Kemalistlerin başkenti Ankara'da hemen suçluların yüceltilmesi başladı. 5 Ağustos 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), aynı gün Urfa Valisi Nusret'in idam edilmesi nedeniyle bir saygı göstergesi olarak çalışmalarına 10 dakika ara verdi. Daha sonra 31 Mart 1923'te TBMM, Osmanlı askeri mahkemeleri tarafından mahkum edilen herkes için genel af ilan etti.

29 Mayıs 1926'da TBMM, Denizli Milletvekili Haydar Rüştü'nün sunduğu ve birçok milletvekilinin desteklediği ve katıldığı Türk hükümeti tarafından gönderilen bir yasa tasarısını görüşmeye başladı. Tasarının başlığı şuydu: "Ermeni suç komiteleri tarafından öldürülen veya başka bir şekilde zulme uğrayan devlet görevlilerinin ailelerine gayrimenkul ve arazi sağlanmasına ilişkin yasa". TBMM tarafından oybirliğiyle kabul edildi, resmi olarak yayınlandı ve 27 Haziran 1926'da yürürlüğe girdi (882 sayılı Kanun).

MEMHED TALAT, TÜRKİYE'NİN "MİLLİ ŞEHİT"İ

Mehmed Talat, Ermeni Soykırımı'nın ana organizatörlerinden biridir. Jön Türk İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerindendi. İttihat ve Terakki'deki kilit rolü ve faaliyetleri nedeniyle Merkez Komite'ye daimi üye olarak dahil edildi. Talat, 1909-1911, 1913-1918 yıllarında Osmanlı Devleti Dahiliye Nazırı, 1917-1918 yıllarında Sadrazam (Başbakan) görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanı ve Merkez Komite üyesi olarak Talat, Ermeni halkının imha kararının alınmasında, planın geliştirilmesinde yer almış, soykırımın uygulanmasını doğrudan koordine etmiş, özellikle Ermenilerin tutuklanmasını denetlemiştir. 24 Nisan 1915'ten itibaren Batı Ermeni aydınları, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni nüfusun tehciri sürecini başlatarak, Mezopotamya'ya toplama kamplarına ulaşan Ermenilerin imhasını, Ermenilerin mülksüzleştirilmesi ve Ermenilerin çocukları zorla Türkleştirilmesi emrini vermiş.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesi ve Mondros'ta imzalanan mütarekeden sonra, eski rejimden kopuşunu göstermeye çalışan yeni Osmanlı hükümeti, Büyük Britanya'nın siyasi baskısı altında, Yeni Türk hükümeti üyelerini yargılama kararı aldı. Bu amaçla, İstanbul’da olağanüstü askeri mahkeme kuruldu ve 5 Temmuz 1919'da verdiği kararla, diğer suçlamaların yanı sıra, "İttihat ve Terakki" liderlerini "İmparatorluğun Ermeni nüfusuna yönelik katliam ve imha" düzenlemekten suçlu buldu". İçişleri Bakanı Mehmed Talat ve Jön Türk Partisi'nin diğer üyeleri gıyaben idam cezasına çarptırıldı.

15 Mart 1921'de Talat, "Nemesis" operasyonu çerçevesinde Soghomon Tehliryan tarafından vuruldu. Berlin'deki jüri mahkemesi Tehliryan'ı suçsuz buldu; mahkeme salonundan serbest bırakıldı.

Türk kaynaklarına göre Mustafa Kemal, Talat'ın öldürüldüğü haberini alınca gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi: "Ülke, devrimin büyük organizatörü olan büyük bir evladını kaybetti." Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27 Haziran 1926 tarihli kanununa göre Talat da "milli şehidi" ilan edildi.

1943'ün başlarında, Nazi Almanyası Şansölyesi Adolf Hitler, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin desteğini sağlama umuduyla, Türk hükümetinin talebini kabul etti ve Talat'ın kalıntılarının nakline izin verdi. 25 Şubat'ta İstanbul'da Özgürlük Anıtı'nın yanında düzenlenen özel törenle toprağa verildi. Devlet cenazesine Türkiye Başbakanı Mehmed Şükrü Saraçoğlu ve Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Franz von Papen katıldı.

KAMU, EĞİTİM VE SİYASİ ALANLARDA TALAT’I YÜCELTME, KAHRAMANLANDIRMA TEZAHÜRLERİ

Talat figürü, Cumhuriyet Türkiye'sinde sosyal, siyasi, eğitim ve kültürel alanlarda sürekli olarak onurlandırılmakta ve yüceltilmektedir. Bu amaçla çok sayıda mahalle, cadde, semt, sokak, cami, okul, lise, bina, kuruluş ve projeye onun adı verilmiştir. Liste çok uzun, bu yüzden bazılarından bahsedeceğiz. Edirne, İstanbul, Smyrna, Kayseri, Tekirdağ'daki bir dizi semte Talati'nin adı verildi. Türkiye'de İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Edirne, Smyrna, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir vb. yerlerde yaklaşık dört düzine cadde, geçit ve sokağa onun adı verildi.

Talat'ı onurlamak ve yüceltmek, onun kahraman imajını güçlendirmek ve teyit etmek için kültürel ve dini alanlarda okullar, kolejler ve camilere onun adını verildi. Çoğu İstanbul ve Ankara'da olmak üzere yaklaşık beş camiye onun adı verildi, Ankara, Smyrna, İstanbul, Konya, Tekirdağ'da okullar ve kolejler açıldı.

İstanbul ve diğer şehirlerdeki bir dizi tıbbi ve kamu kurumu, kafe, özel ev ve konutlara Talat’ın adı verilmiş.

Kuruluşlara ve projelere de Talat'ın adı verildi, aralarında özellikle belirgin Ermeni karşıtı propaganda ve Ermeni Soykırımı'nın inkârı ile uğraşan dernekler bulunmakta. Özellikle 2005 yılında oluşturulan "Talat Paşa" komitesinden bahsetmeliyiz. Türkiye'nin Ermeni Soykırımı'nı inkarı bağlamında büyük kaynaklar yatıran, Ermeni karşıtı aşırılık yanlısı ve milliyetçi faaliyetlere öncülük eden bir kurum olarak nitelendirilebilir. "Irkçılık değil, dostluk" sloganı onlar için sözde anahtar olsa da, buna paralel olarak kullanılan sloganlardan biri de "Ermeni Soykırımı uluslararası bir siyasi aldatmacadır". Bu örgüt, Ermeni Soykırımı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerini sekteye uğratmak için çok kaynak kullandı.

Cami yapımına yönelik proje ve programlara Talat ("Talat Paşa Camii İnşası", İstanbul-Esenyurt Belediyesi projesi, Ankara projesi "Talat Paşa Camii İnşa ve Onay Birliği") adı verilmiştir. Ermeni Soykırımı'nı inkar amaçlı büyük girişimlerden birinin de marşı olan "Berlin-Talat Paşa Marşı" (yazar: Yavuz Daloğulu) şarkısını da anmalıyız.

YUKARIDAKİLER BUGÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE SOYKIRIM ÖRGÜTLEYENLERİN KAHRAMANLANDIRMANIN DEVLET POLİTİKASININ BİR PARÇASI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPAT ETMEKTEDİR.

FOTOĞRAF: Osmanlı "Vakit" gazetesinin 13 Temmuz 1919 tarihli sayısı. Birinci sayfada Jön Türk liderlerinden Enver, Talat ve Cemal Paşa'nın Osmanlı askeri olağanüstü hal mahkemesi tarafından gıyabında idam cezasına çarptırılacağı haberi sunulduğu "Hükümler" başlıklı yazı yer almaktadır.

GAZETE: ESME müdür danışmanı Mihran Minasyan'ın kişisel koleksiyonu.

FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am