Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler - Arşivler 2009

Adana Holocost hakkında Jön Türkleri ve gerçeği

11.12.2009

Ermeni soykırım müze-enstitüsü tarafından Feriman Daket'in “Küçük Asya’da Jön Türkleri ve gerçeği; 1909’da Adana’da gerçekleştirilen Holocost” konulu kitabı tekrar yayınlandı. Bu kitabı birinci defa 1913’te Londra’da ışığa çıktı. 1909’da Adana’da gerçekleştirilen katliamlar bilgiler içeren bu kitabı değerli kaynak olarak görülmekte, o galiba Osmanlı Türklerin yapılacağı sokırımı uyarısında bulunmuştu. Bu kitabı Türk hükümeti tarafından örgütlemiş Adana vilayetin Türk nüfusunun aktif katılımla kanlı kırımların ayrıntılı betimlemesidir. Binlerce şehitlerin diri diri yаkma için bu kanlı katliamları Holocost adı aldı.

Adana şehri ve diğer Ermeni şehirleri ve köyleri de alevlenmiş.

F. Daket kitabın başında yazmış;Latvia Cumhurbaşkanı Tsitsernakaberd Anıtında

10.12.2009

Latvia Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers bayan Lilita Zatlers ile Ermenisatan Cumhurbaşkanı Serj Sargsyan’ın davetiyle Ermenistana geldiler. Onlar Ermeni soykırım anıtına ziyarette bulundlar. 20y.y. birinci Soykırımın şehitlerin anıtına çelenk bıraktıktan sonra Ermeni Soykırım Müzesini ziyaret ettiler. Valdis Zatlers misafir defterine “İnsanlığın hafızası yokedilemez, o ebediyen yaşar ve nesilden nesile geçer” -satırları yazarak imzaladı.

Latvia Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers Anı allesinde köknar dikti.Vali ad-Din Yakun Recep Tayyip Erdoğan’a karşı
Bir Müslümanın hakareti; Çağdaş ısrarların yüzyıllık yanıtı

09.12.2009

Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Recep Tayyip Erdoğan “İslam dinine mensup biri soykırım yapamaz” ilan etti (8 Kasım, 2009, Hürriyet). Daha doğrusu Müslümanlar da Ermeni soykırımı sırasında yapılan zalimliğe karşı direniş gösteriyor ve itiraz ediyordular. Mekka’nın şerif ve emir Hüseynin, İranlı yazar Camalzadenin, Arap avukat Fayz al-Ğuseynin ve diğerlerin fermanları ve yazıları örneğidir. Onlar Osmanlı Türkiye’deki Ermenilere karşı gerçekleştiren dehşetli kırımlar hakkında yazmışlar, hiddet etmişler, çünkü öldürmesi ve masum kadınlarına ve çocuklarına karşı yapılan vahşiliği İslam ve Kur’an kabul etmez.

Böyle yanıtlarından biri Müslüman yazarı Vali ad-Din Yakunun 16/29 Nisan 1909’da Mısır’daki “Muğatan” dergisinde Adana katliamların esnasında gerçekleştiren zalimlikler hakkında yazdığı bu az ünlü yazıdır.

Bu satırları Türkiye başbakanın son ilana en iyi cevap görülür.ESME’den bir albüm-monografisi yayımlanmış
“Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni spor ve beden eğitimi”

13.10.2009

Ermeni Soykırım Müzesi-Enstitüsü (ESME) tarafından Hayk Demoya’nın “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni spor ve beden eğitimi” albüm- monografisi yayımlanmış.

Monografisi Osmanlı İmparatorluğunun Ermeni yaşayan bölgelerinde meydana gelen Ermeni spor kulüplerin faaliyetleri, Ermeni Olimpiyat Oyunların teşkil örgütlemesi, Batı Ermenisatan’daki ve Kilikya’daki çabuk gelişen beden eğitimin hareketlerin tarihi, ya da kadınlar spor kulüplerin, spor yarışmasıların ve milliyetçiliğin, Ermeni skaut hareketlerinin oluşması ve Ermeni Soykırım sırasında şehit olan Ermeni sporcuların üzerine yazılmış.

Birinci Dünya savaşına kadar ancak İstanbul’da 40 Ermeni spor kulübü olmuş. Ermeni futbol takımıları İmparatorluğu'nun başkentte olan birkaç ligilerde futbol maçlarında ve uluslararası maçlarında katılmış.

“Balta Liman”, “Araks”, “Tork” futbol takımları daha ünlülerinden. İzmirde “Ermeni avcıların kulübü” da daha ünlüdür. İzmirde, İzmitte, Erzurumda, Samsunda, Adanada, Vanda, Kayseride, Dörtyolda, Trabzonda, Konyada ve diğer şehirlerinde Ermeni spor kulüpleri kurulmuş.


BİTMEZ NÜRENBERG. JÖN TÜRK DAVASININ 90LIK OLUR

10.10.2009

1918’de Mondros Mütarekesin’den sonra Ahmet İzzet paşanın hükümeti Jön Türk rezil olan hükümetisinden kurtarması ve İtilaf devletlerin olasılı baskısını önlemeyi istiyor. Yeni hükümeti Türk savaş şuçlularını ve Ermenilerin tehciri ve katliamını düzenleyen İttihatçı hükümeti liderlerini ve İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesilerini yargılamaya karar almış.

16 Aralık 1918’de kararlarla Batı Ermeniler katliamına ilişkin suçlama sabitleri, şifreli telgrafları, resmi vesikaları, talimatları, emirleri, tanık ifadeleri toplayan sorgu komisyonları (Ankara eski valisi Mazhar bey başkanlığında) oluşturulmuş.

Osmanlı İmparatorluğ'un vilayetleri 10 sorgu mıntakalarını ayırmış. Bütün mıntakalarında savcıları, sorgu yargıçları ve katipleri atandı.

İttihatçı bakanları, liderleri, katipleri valileri, askerleri ve ayrı memurları tutuklamış.Rock yıldızları Tsitsernakaberd Anıtında

02.10.2009“Ermenistan rocka teşekkür eder” projesinde rok-müzikinin yıldızları Jan Gillan (“Deep Purple” rock grubunun kurucu üyesi), Tony Ayyommy (“Black Sabbath” rock grubunun kurucu üyesi), Jeff Downs (“Asia” rock grubunun kurucu üyesi), büyük tenis yıldızı Pet Kesh ve “Rock Ermenistan'a yardım ediyor ” planın mimarı “Do Something” hayır kurumun müdürü John Din Erivana geldiler.

Bugün rock yıldızlar Tsitsernakaberd anıtına ziyarette bulundu. Konuklar anıta çiçekler bıraktıktan sonra, Ermeni Soykırım Müzesini gezdiler. Gezintinden sonra ünlü yıldızları misafir defterine duygularını yazarak imzaldılar.

BOĞOS ARAPYAN-TÜRK BASIN MEDYANIN KURUCUSU

26.09.2009

Boğos Arapyan (Hovhannisyan, Arapoğlu) 1742’de Akın’da yakın bulunan Apurceh köyünde doğmuş. Sultan Selim döneminde B. Arapyan babasıyla K. Polis’te yerleşmiş. K. Polis’te bir süre tüccarlık yaptı, sonra da kendi babası baskıcı Hovhannes Asaturyanı’ndan basım işi öğrenerek araştırmış. Baban kuran Ermeni matbaa harfları yetkinleşerek ve tamamlayarak Boğos Arapyan Gürcüce ve Türkçe basımın temeli olan ilk matbaa harfların kurması başladı.

1760y.y. K. Polis’te teklemeye çalışan biraz basımevi var. Her basımevisinde kurşun harflar yapılan dökümhaneler var. Harfları yarışmaya sebebiyle satınmaz. Baskıcılar kendi tekelini korumaya için “gutenberg” buluşu gizli tutmak istiyordılar.

1770y.y. Boğos Arapyan hünerli harf dökümcü olarak şöhret bulmuştur. 1781’de Gürcü kralı II Herakl onu Tiflis’e davet etti. Boğos Arapyan Gürcüce matbaa harfları yapması ve Gürcüde basımevi kurması işleri başladı. Arapyan büyük bir işi iyice sona erdirdiği zaman kıralından devrindeki için büyük parası 8000 dahekan alıyor.Osmanlı ordusundaki Ermeni Askerleri:
Hizmet ve İmha

15.09.2009

Osmanlı İmparatorluğun işlem ve ilerleme tarihi onun asker strüktürünün gelişme ve yükselemeyle bağlamaktadır. Osman Türkler istila savaşları yapıyordular. Başlangıç döneminde Türkler’in zapteden yerlerinde az olduğu sebebiyle yeteri kadar asker yoktular. Sultan iktidarı Hıristiyanlı uyrukluların kuvveti kulandığı ve kendi ordunun devamlı gelişmeyan gereksinimlerini karşılamak için devşirme kanunu ile “devşirme” yapmak başlamış. Böylelikle “pençik oğlanı” denilen ve her beş esirden birinin alınması yoluyla Osmanlı ordusu teşkil edilmiş. Sultan iktidarı güçlü ve kuvvetli oğullara toplayarak Müslümlaştırıldıktan sonra acemi ocağa yerleştirmiş. Asker bilimleri aldıktan sonra onlarından kuvvetli ve savaş kabiliyeti oğulları yeniçeri ocağa yerleştirmiş.

Yeniçeri alayları Birinci Sultan Murad döneminde zorla Müslümleştiren Hıristiyanlardan kurulmuşlar. Ermeni çocukların neslileri kendi milletten kopararak Osmanlı devleti’nin ihtiyaçlarına hizmet etmişler. Devlet ve asker hizmetinde bulunan kökenli Ermeni yeniçerilerinden çoğu kendi yiğitliği ve kabiliyettiğinden dolayı ilerleyebilmişlar. Meşhur amiral Halil paşa, komutan ve devlet adamı Süleyman paşa Ermeni, Damad İbrahim paşa ve diğerler onlarındandılar.Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni ve Türk Tiyatrolarının Kuruluşu’nun Tarihi

07.07.2009

Tarihsel kanıtlar bize Türk tiyatrosunun kuruluşu ve ilk 50 yıllık gelişiminin Osmanlı Ermenileri’nin faaliyetleriyle güçlü bir biçimde bağlantılı olduğunu göstermektedir. Her türlü yeniliği Avrupa’dan Osmanlı’ya ilk olarak Ermeni ve Rumların getirdiği kanıtlanmış bir gerçektir. Özellikle 1850’ler Osmanlı Ermenileri için bir uyanış dönemi olmuştur. İstanbul ve İzmir gibi Ermeni kültürünün önemli merkezlerinde, Ermenilerin okulları, basın ve yayın faaliyetleri, bilim ve edebiyatları bir uyanış ve onu takip eden bir yenileşme ve modernleşme yaşamaktaydı.

Aynı dönemde birçok genç Ermeni önemli Avrupa üniversitelerinden mezun olmaktaydılar. Bu gençler yeni fikirleri ve diğer bir çok yenilikleri Avrupa’dan osmanlı’ya taşımaktaydılar. Bu yeniliklerden birisi de tiyatroydu: Ermeniler, özellikle de İstanbul’da yaşamakta olanlar tiyatroyu büyük bir coşkuyla karşıladılar.St. Bartholomeus mezarı daha yasak yeridir

02.07.2009


Ermeni kilisesi iki havarisi St. Bartholomos ve St. Tadeos kurmuşlar. Onlar 1-yüzyıllarda Tarihsel Ermenistan’ın güney mıntakalarında missiyon yaparken kurbanlaşmışlar. St. Tadeos dinlenen mezarı şimdi İran’da bulunuyor. Orada inşaat edilmiş St. Tadeos Ermeni kilisesi Hristiyanlar ve Müslimler için ünlü kutsal yeridir. İran hükümeti kendi ülkenin’deki Hristiyan mirası dikkat etmekte ve Ermeni kilisesi YUNESKO’nun Dünya Miras listesinde alınmakta bulunuyor.

St. Bartholomos kilisesi /şimdiki Türkiye’nin doğu-güneyinde/ 4-yüzyıllarda havari Bartholomos kurbanlaşmış yerinde kurulmuştur. Havari Bartholomos’un mazarı katedralın içindedi. O Soykırıma kadar Ermeniler için ünlü kutsal yeridi.Kıbrıs Delegasyonu Tsitsernakaberd Anıtında

07.07.2009


Kıbrıs cumhurbaşkanı Demetris Khristofias Tsitsernakaberd anıtına ziyarette bulundu. Konuklar Soykırım şehitlerin anıtına çiçekler bıraktıktan sonra, Ermeni Soykırım Müzesini ziyaret ettiler. Kıbrıs cumhurbaşkanı Demetris Khristofias Müzesinde Misafir defterine duygularını yazarak, imzaladı.

Online sergi
Ermeni Soykırımı yurtdışı basınının ön sayfalarında

23.06.2009

Ermeni halkına karşı uygulanmış soykırımı ve gerçekleştirilmiş kırımları her zaman Ermeni ve uluslararası basının gündeminde olmuştur. Bu anlamda basındaki haberleri ve yorumları Ermeni soykırımının araştırılması konusunda çok önemli kaynaklarındandır. Abdulhamid kırımlarını, Adana feleketi ve 1915-1922 soykırımı hakkındaki yayınlarını bilhassa İngiliz, Fransız, Amerikan ve farklı ülkelerin basınlarında önemlidir.

Fotograflı yayınları bilhassa dikkate değer. Bu gibi yayımları soykırımın süreci ve sonuçları hakkında önemli bilgiler verir. Türkiye tarafından Ermenilere karşı gerçekleştirilmiş kırımlarını mahkum eden yabancı basındaki yayımlarını Ermeni Soykırımının dolaylı kanıtlarıdırlar.

Ermeni Soykırım konulu yayımları ilk sayfalarında basınan bu yayın organları gerçekten ilginç bir grup oluşturmaktalar. Bu gibi yayınlarının 19 yüzyıl sonu ve 20 yüzyıl baştan hatta bugünlere de devam eder.R.F. Birinci kadını Ermeni Soykırım anıtına ziyaret etti

05.05.2009


E.C. Birinci kadını Rita Sargsyanın davetiyle R.F. Birinci kadını Svetlana Medvedeva Erivana gelmişti.
Rita Sargsyan ve Svetlana Medvedeva Ermeni soykırım anıtını ziyaret ettiler. Soykırım kurbanların anıtına çiçekler koydular. Birinci kadınları Ermeni soykırım müzesini ziyaret ettiler. R.F. başkanın kadını misafir defterinde kendi kocanın yazdığın yanına yazdı. “Sizinle beraber acıyoruz. Tarihin dehşetli sayfalarının ebediliğin hakkında düşünmek zorunda kalmışız. Anıtının emekçilerin iyiliğini, Ermeni halkın da ilerleme ve barış istiyorum”, – yazarak, imzaladı.


Ermeni Soykırım kurbanların anmanın için ‘Hogehangist töreni’ gerçekleştirilmiş

24.04.2009

Bugün Ermeni Soykırım şehitlerin anmanın günü. 24 Nisan 2009’da Ermeni soykırım şehitlerin anma günü olarak işaretlediğinin 90 yıldönümü olur. Mart 1919’da, İstanbul’da Ermeni soykırımı kananlar birkaç aydınların inisyatifle özel komisyonu kuruldu. Komisyonun temel amacı Soykırımın dördüncü yıldönümün için anma törenleri örgütlemesiydi. Bu aydınların inat gayretlerle K.Polis’te(İstanbul’da) birinci kez soykırım şehitlerin anısı büyük bir şekilde andı. İki sene sonra,1921’de Ermeni Katoğikosu özel kondak ile K.Polis’te(İstanbul’da) Ermeni Patriğe 11/24 Nisan milli yas günü olarak ifşa etti.

Bugüne kadar her yıl sabah erken Ermenistan'dan ve Diyasporadan yüz bin Ermeniler 94 y. evvel gerçekleştirilmiş Soykırımda hayatlarını kaydetmiş olan Ermenilerin anmanın amacıyla Tsitsernakaberd anıtını ziyaret etmişler.

EC cumhurbaşkanı Serj Sargsyan, EC başbakanı Tigran Sargsyan, Ermeni Katoğikosu Garegin II, parlamento ve hükümet üyeleri, diplomatları birinci ziyaretçilerinden. Ermeni Katoğikosu Garegin II Ermeni Soykırım şehitlerin ruhların rahatlığına ‘Hogehangist töreni’ gerçekleştirmiş.


Anmanın kaynaklarında: 24 Nisan’da yas ve anma günü olarak yapacağın 90lık olur

31.03.2009

24 Nisan 2009’da Ermeni soykırım şehitlerin anma günü olarak işaretlediğinin 90 yıldönümü olur. Mart 1919’da, İstanbul’da Ermeni soykırımı kananlar birkaç aydınların inisyatifle özel komisyonu kuruldu. Komisyonun temel amacı Soykırımın dördüncü yıldönümün için anma törenleri örgütlemesiydi. “Onbir Nisan’ın yas törenin encümeni” adlı meşhur olan komisyonu 13 üyeden ibaretti: Evpime Avetisyan, Zaruhi Galamkeryan, Mari Stambulyan, Perçuhi Parsamyan, Arpiar hanım, Tigran Zaven, Merujan Parsamyan, Hakob Siruni, Gevorg Mesrop, Tagvor Sukiasyan, dok. Barseğ Tinanyan, Şahan Perperyan ve Hovhannes Poğosyan. Bunların inat gayretlerle K.Polis’te(İstanbul’da) birinci kez soykırımın şehitlerin anısı büyük bir şekilde andı. Ermeni yazar, söylevci, toplum eylemcisi Hakob Siruni bunun hakkında kendi hatıralarında yazmış… “Yaptığımız yas töreni geleneksel oldu. O günden 24 Nisan milli yas simge oldu”.

Komisyonun kararıyla anma seremonileri 11/24 Nisan’da olmalıyacak, fakat galiba Ermeni Patriğin rahatsızlıktan dolayı bir günle ertelenmiştir.Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze Tsitsernakaberd anıtına ziyarette bulundu

21.02.2009Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadzenin başkanlוğוnda heyeti Tsitsernakaberd anıtına ziyarette bulundular. Konuklar anıta çiçekler bıraktıktan sonra, Ermeni Soykırım Müzesini gezdiler. Gezintinden sonra Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze misafir defterine duygularını yazarak, imzaladı.Ermeni Soykırım Müzesi- Enstitüsünün resmi web sitesi baş ödüle değer bulunmuştu

17.01.2009

15 Kasım 25 Aralık tarihleri arasında Erivan’da, Ermeni basının 500 yıldönüme adanmış elektronik içerikle üçüncü yarışmasını düzenledi. Bu yıl yarışmaya 377 çalışmanın başvurduğu bildirildi.

Yarışmanın hedefleri:

- 2007-2008 yıllarında Elektronik doğrultucu alanında Ermenilerin
kazanmalarının açılması
-İnternet sitelerinin kurulması ve yayınlamasının geliştirmesi
-Ermenilerin kazandıklarını uluslararası kamuoyuna göstilebilecek için esas kurulmas.
News of site

18.04.2010 Update site: The Armenian Genocide Museum-institute

FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am