Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler

Saygılı müze ziyaretçisi,

Şuan Ermeni Soykırım Müzesi’nde inşaat ve yeni müze gösteri hazırlama çalışmalarını gidilir. Bu yüzden Ermeni Soykırım Müzesi kendi çalışmaları 20 Nisan 2014’e kadar durdurur.

Saygılarla,
Ermeni Soykırım Müze-EnstitüsüERMENİ SOYKIRIM MÜZE-ENSTİTÜSÜ ARSEN AVAGYAN’IN “ERMENİ SOYKIRIMI: KARAR VERME VE UYGULAMA MEKANİZMALARI” KİTABINI YAYINLADI

09.01.2014

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, tarihsel bilimler profesörü Arsen Avagyan’ın “Ermeni Soykırımı: Karar Verme ve Uygulama Mekanizmaları” kitabını yayınladı. Arşiv belgeleri ve ilk elden edilen kaynaklara dayalı bu çalışma, I. Dünya Savaşı ve sonraki yıllarında Ermeni Soykırımını düzenlemesinde karar verme ve uygulama mekanizmalarını göstermektedir.

Kitapta Jöntürkler’in Ermenilere yoketme kararı vermekte sorumlu olan “İttihat ve Terakki” Partisi’nin iç yapısı, Merkez Komitesi’nde güçlerin dağıtımı, “Teşkilat-ı Mahsusa”nın kurulma süreci ve yapısı, hem de I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Hristiyan nüfusunu yoketmesinde Jöntürk Hükümeti ve Meclisi’nin sorumluluğu sunulur. Çalışmada Ermeni nüfusuna karşı gerçekleştirilen soykırımda Türk ordusunun katılması incelendi. İlk defa bilim alanında Türk arşivlerinden Ermenilerin tehciri ile ilişkin Osmanlı Meclisi’nin kararları ve kanunları, İçişleri bakanı Talaat ve diğer bakanların imzalarıyla emirler, hem de Ermenilerin tehciri sırasında gerçekleştirilen katliamlar hakkında duruşmaların stenografilerine dair belgeler ortaya koyur.

Kitap tarihçiler, oryantalistler, I. Dünya Savaşını inceleyen araştırmacılar, hem de okuyucuların geniş çevreleri içindir.


Narine Margarian: “Ermeni Soykırımı nedeniyle Suriye’de yerleştirilen Ermeni göçmenlerin durumu ve Ermeni-Arap ilişkileri (1915-1925 yıllarında)”

21.12.2013

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, ESME araştırmacısı, tarihsel bilimler doktoru Narine Margarian’ın “Ermeni Soykırımı nedeniyle Suriye’de yerleştirilen Ermeni göçmenlerin durumu ve Ermeni-Arap ilişkileri (1915-1925 yıllarında)” çalışmasını yayınladı.

Kitabın yazarı Narine Margaryan, Ermeni soykırımı sonucunda Suriye’de yerleştirilen Ermeni göçmenler ve Suriye Arap nüfusunun Ermenilere karşı duruşu ile ilgili konulara değiniyor. Ermeni göçmenlere karşı Arap yöneticilerin, kabile reislerinin tutumu, ardından Suriye’de Amir Faisal’ın yönetimi (1918-1920), sonra Fransız Suriye Mandası ilk yıllarında yürütülen politikası sunuldu. Bu yıllardaki Ermeni-Arap ilişkilerinde görülen gelişmeler ve önemli faktörleri incelendi.Kitabında Ermeni göçmenlerin Suriye sosyal ve siyasal hayatına girdikleri incelendi ve Suriye Ermeni Cemaati’nin kurulma süreci sunuldu.

İnceleme tarihçiler, oryantalistler, diplomatlar ve okuyucuların geniş çevreleri içindir.


Ermeni Soykırımına Güney Afrika Tepkisi
Nelson Mandela anısına adanıyor

11.12.2013

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü toplama çalışmalarının sonucunda, 1921 yılında Güney Afrika aşiretlerinden birinin Ermeni yetimlere yardımcı olduğunu gösteren bir olağanüstü belge bulundu.

Güney Afrika Bağımsız Kilisesi rahiblerinden biri, yaklaşık 250 kişilik ve kötü koşullarda yaşayan toplumu adına, Türk vahşetine kurban olan Ermeniler için bağış yapmıştı.

Bu ırki ve coğrafi sınır tanımayan davranış, insan hakları savunması ve hümanizm açısından benzersiz bir kanıttır.

Makale, herhangi bir değişime uğramaksızın aşağıda yer almaktadır.

1922-1925 Amerika ve Avrupa Haritalarına Göre Ermenistan- Türkiye Sınırları

10.12.2013

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü yeni haritalarla zenginleştirildi. Elde edilen bu haritalar yirmili yılların ilk yarısında basılmış. Amerikan, Alman ve İngiliz harıtalar büyük ilgi uyandırıyor, öyle ki bu haritalar Cümhuriyet ilan edilen Türkıye’nin sınırları da temsil etmekte. Buna göre, Türkiye’nin doğu sınırı 28. ABD başkanı Vudro Vilson (1856-1924) kararına göre belirlenmiş.

Bu haritalar, Ermenistan Cumhuriyeti’nin sovyetleştirilmesine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesie rağmen, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır hattı, Kasım 1920 yılında ABD başkanı tarafından tasdik edilen hat olarak kaldı ve uluslararası herhangi bir anlaşma ile değiştirilmediği ve kaldırılmadığının en büyük kanıtıdır.

RF devlet başkanı Vladimir Putin Tsitsernakaberd anıtını ziyaret etti

02.12.2013

Ermenistan’a yaptığı devlet ziyareti çerçevesinde RF devlet başkanı Vladimir Putin‚ Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve birçok EC ve RF üst düzey yetkilisiyle Ermeni soykırımı kurbanlarının ″Tsitsernakaberd″ anıtını ziyaret etti. RF devlet başkanı Ermeni soykırımı anıtına çelenk koydu.

Ardından‚ RF devlet başkanı ve heyet üyeleri Ermeni tarafının eşliğinde ″Tsitsernakaberd″ anıtı ebedi ateşine çiçekler koyup‚ bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. ESME müdürü Hayk Demoyan tarafından RF devlet başkanı ve beraberindeki heyet uyelerine Ermeni soykırımı ve ″Tsıtsernakaberd″ anıtının inşaatı hakkında kısa bir konuşma sunuldu. ESME müdürü RF devlet başkanı ve Ermenistan cumhurbaşkanına soykırımdan kurtulanlara yardım etmek için‚ hayırsever amaçla Petrograd’da basılmış olan madalyanın altın kopyalarını teslim etti.

″Ruslar zor zamanlarda Ermeniler’in yanında″ yazısıyla birlikte‚ madalya üzerinde Rusya imparatorluğu arması olan çift başlı kartal ve geleneksel Ermeni haçı bulunmaktadır.

Hatırlatalım‚ ki 14 Nisan 1995 yılında RF Devlet Duması Ermeni soykırımını tanıyan ve kınayan bir ilân kabul etti.


Saygılı müze ziyaretçisi,

Şuan Ermeni Soykırım Müzesi’nde inşaat ve yeni müze gösteri hazırlama çalışmaları gidilir. Bu yüzden Ermeni Soykırım Müzesi kendi çalışmaları 20 Nisan 2014’e kadar durdurur.

Saygılarla,
Ermeni Soykırım Müze-EnstitüsüViyana’da Franz Werfel’in “Musa Dağ’da kırk gün” kitabının 80. yıldönümüne adanmış anma töreni

28.11.2013

26 Kasım 2013’teViyana’da Ermeni Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği, Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü ve Avusturya’da Ermeni Apostolik Kilisesi’nin ortak çabalarla Franz Werfel’in “Musa Dağ’da kırk gün” meşhur kitabının birinci baskının 80. yıldönümüne adanmış kültürel akşam örgütlendi.

Avusturya Radyo, Avusturya Edebiyat Kurumu ve «Frantz Werfel» komitesi’nden başka avusturyalı bilim adamlar ı, Avusturya Ermeni cemaati temsilcilieri de törenine katıldılar. Açılış töreninde Ermeni Cumhuriyeti Avusturya Büyükelçisi Arman Kirakosyan konuştu.

Töreninde ESME müdürü Hayk Demoyan da katıldı ve konuştu. Konuşma sırasında Ermeni Soykırım Müzesi’nin Musa Dağ’da kahraman savunma hakkında yeni fotografları gösterildiler.

Özel şu gün için Avusturya Milli Kütüphanesi'nden Franz Werfel’in meşhur romanın el yazısını getirilmişti.Gümrü'de Ermeni Soykırımı 100. yıldönümüne adanmış konferans

13.11.2013

Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü araştırmacısı Tehmine Martoyan 12 Kasım 2013 tarihinde Gümrü'de gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı 100. Yıldönümüne adanmış konferansa katıldı.

Şirak bölgesinin "Hıristiyan Eğitim Merkezi" tarafından düzenlenen konferansa Şirak Piskoposu Mikayel Acapahyan, EC BMA Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü kıdemli araştırmacısı, tarihsel bilimler profesörü Harutyun Marutyan, EC BMA ESME bilimsel sekreteri, tarihsel bilimler doktoru Tehmine Martoyan, Ermeni intikamcı Artaşes Gevorgyan’ın torunu Armen Gevorgyan, EC milletvekili Aşot Aghababyan ve diğerleri katıldılar."Parçalanmış Ermenistan" kitabı Moskova’da sunuldu

05.11.2013

2 Kasımda Moskova’nın manastır kompleksinde Ermeni Apostolik Kilisesi Yeni Nahçıvan ve Rusiya Ermeni Piskoposu Yezras Nersisian’ın dualarıyla Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü tarafından yayınlanmış "Parçalanmış Ermenistan" kitabının Rusça çevirisi sunuldu.

Tanıtımda Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü müdürü, tarihsel bilimler profesörü Hayk Demoyan bir konuşma yaptı. Ermeni Jeanne d'Arc olan Avrora Mardiganian’ın hikâyelerine dayanan ve 1918 yılında Hollywood'da çekilmiş olan "Ruhlar müzayedesi" sessiz filminden bir bölüm sunuldu.

Avrora Mardiganian, "Parçalanmış Ermenistan" kitabı, "Ruhlar müzayedesi" filmi hakkında daha fazla okumak için tıklayınız.


Erebuni-Yerevan töreninin misafirleri Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler

11.10.2013

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü Erebuni-Yerevan törenine katılmak için dünyanın çeşitli kentlerinden gelen heyetlerine Mets Yeğern’in yıllarında dünyanın çeşitli kentlerinin belediye başkanları inisiyatif ile Ermenileri için gerçekleçtirilmiş bağışları ve insansever misyonu hakkında münhasır sergi sundu.

Erivan Belediyesi’nin daveti üzerine Erebuni-Yerevan törenine katılmak için dünyanın çeşitli kentlerinden Erivan’a gelen heyetlerinin üyeleri Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler.

Misafirler edebiyen ateşe çiçekler bıraktıktan sonra şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Çeşitli ülkelerinden gelen heyetlerinin üyeleri ESME müdürü Hayk Demoyan’ın refakatinde Ermeni Soykırım Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Tüm konuklar hem daima, hem de özel o gün için düzenlenmiş geçici sergiyi gezdiler. Heyetinin üyeleri Soykırım müzesi resmi ziyaretler defterinde not bıraktılar.

"Soykırım araştırmaları" bilim dergisinin ilk sayısı yayınlandı

05.10.2013

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü "Soykırım araştırmaları" bilim dergisini yayınlamaya başladı. Bu dergi, hem Ermeni soykırımı tarihi ile ilgili makaleler, hem de bu konu ile ilgili sorunlar ve görüşlar hakkında kapsamlı araştırmalar içerecektir.

Bu derginin birinci sayısında 1909 yılında gerçekleştirilen Adana katliamlarının 100. yıldönümüne adanmış‚ Nisan 2009 yılında Erivan’da düzenlenen uluslararası konferansın makaleleri yer almaktadır. Bu konferansa Ermenistan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, Avusturya’dan araştırmacılar çeşitli raporlarla katıldılar. Gelecekte derginin yeni araştırma yolları açacağı ve bilim tartışmaları için uygun platform olacağı beklenir.

Bu dergi sadece Ermeni soykırımı ile ilgili sorunlarla sınırlı olmıyacak, diğer halkların soykırımlarına da değinecektir.

ESME tarafından yayınlanan bu dergi, Ermeni soykırımını araştıran Ermeni ve yabancı bilim adamlarının yayınları, ESME tarafından düzenlenen konferansların makaleleri ve Ermeni soykırımı ile ilgili bakışları sunacaktır.

Bu yıl "International Journal of Armenian Genocide Studies" İngilizce bilim dergisinin birinci sayısı da yayınlanacaktır.
ESME ve Rusya “Holocaust” merkezi arasında işbirliği zaptı imzalandı

25.09.2013

19 Eylül 2013’te Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü ve Rusya “Holocaust” merkezi arasında işbirliği zaptı imzalandı. İmza töreni Moskova Poklonnaya gora anıtının alanındaki “Holocaust” müzesinde gerçekleştirildi. Vesika ESME müdürü Hayk Demoyan ve “Holocaust” merkezi ortak başkanı İlya Altmann imzaladılar.

Muhtıra çervrçevesinde geçici sergileri, kültür değişmeleri, Ermeni soykırımında ve Holocaust’un araştırmalarında bilimlerin hem de çalışanların değişmeleri, beraber ulusal ve uluslararası düzeylerinde milliyetçilik, ırkçılık ve insan hakları ihlâllerini önlenmesine planlarının işlenmesini ve diğerleri planlanmaktadırlar.

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü’nün heyetininin Moskova’yı ziyareti çevrçevesinde, ESME yönetmenliği Rus Yahudi konges başkanı Yuri Kanner ve “Holokost” Fonu başkanı Alla Gerber ile buluşmalar ve görüşmeler yer almışlar.

“Holokost” bilim eğitim merkezi 1992’de kurulmuş ve Post-Sovyet alanında Holokost kurbanların anısını ebedileştiren ilk örganizasyonudur.“Holokost” merkezi Rusya Federasiyonu’nun kırk kuruluşlarında temsilcileri var.


ESME’ de Mets Yeğern’in 100. yıldönümüne adanmış posta pulların damgası

24.09.2013

24 Eylül’de Ermeni Soykırım Müzesinin ön salonunda üç posta pulların damga töreni gerçekleştirildi. Bu yılda Ermeni soykırımının 100. yıldönümüne karşı “Haypost” Alman din adamı ve Ermenisever Johannes Lepsius’a, İngiliz diplomatı James Bryce’ye ve Mets Yeğern’de hayatta kalan Avrora Martiganyan’a adanmış üç pul çıkardı.

Avrora Mardiganyan soykırımından mucizevi bir şekilde kurtararak kendi anı yazısının temelinde 1918’de çekildiği filminde kendi rolü oynadı. Holiwood’da çekilmiş “Parçalanmış Ermenistan ya Ruhlar açık artırması” sessiz filmi hayırsever amaçlarla çok ülkede gösterildi.

Damga töreninde E.C. Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Andranik Aleksanyan, Ermenistan Filatelistler Birliği başkanı Hovik Musayelyan, Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü müdürü Hayk Demoyan, “Haypost” KAŞ temsilcileri katıldılar.


Vladikavkaz’da ESME araştırmacı Hasmik Grigoryan’ın “Çocuklar: Ermeni soykırım kurbanı” raporu

06.09.2013

1-3 Eylül’de Vladikavkaz’da (Rusya) “Çocuklar çağdaş tarihte terör kurbanı” başlıkla uluslararası ilk konferansi düzenlenmişti. Konferansı, Beslan’daki #1 okulun terör kurbanlarının 9. yıldönümüne adanmış.

Konferans’ta ESME araştırmacı Hasmik Grigoryan “Çocuklar: Ermeni soykırım kurbanı” raporu sunmuştur. Konferans’ta “Holocaust” merkezi ortak başkanı E. Altmann, R.F. Kamu odası üyesi, “Holocaust” fonu başkanı Alla Gerber, R.F. öğretmenleri, İsrail temsilcisi Cyril Fefermann (“Dünya halkların uluslararası dürüstü” komitesinin üyesi), Fransa temsilcisi Simon Samuels (S. Wiesenthal merkezi uluslararası planları müdürü) de katılmışlar.

Konferans katılımcıları Beslan’daki #1 okulunu ziyaret ettiler. Burada Beslan belediye başkanı ve “Beslan anneleri” komitesinin üyeleri ile buluşdular. Sonra katılımcıları “Melekler şehri” mezarlığında şehitlerin anısına bir dakika saygı duruşunda bulundular ve Ermenistan’ın çocukları tarafından anıtına çiçekler bıraktılar.

Konferansı Rusya Yahudi kongresi, “Holokost” merkezi ve fonu, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti hükümeti, Kuzey Osetya K. Khategorov adlı devlet üniversitesini, Kuzey Osetya eğitim çalışanların niteliği ve mesleki eğitimi devlet enstitüsü, Meslek eğitim ve nitelik yükselenme akademisi’nin işbirliğiyle gerçekleşmiştir.


ESME araştırma görevlileri Toronto’da

05.09.2013

ESME araştırma görevlileri Lusine Abrahamyan, Edita Gzoyan ve Khaçatur Kobelyan Zoryan Enstitüsü’nün tarafında 5-16 Ağustos 2013’te Toronto’da (Kanada) düzenlenmiş “Soykırım ve insan hakları eğitici programına” katıldılar.

Her yılda yer alan bu program iki haftalık akademi kursudur. Burada ünlü öğretmenler ve farklı ülkelerden gelmiş katılımcılar insan hakları hukuku, soykırım teorileri, Ermeni soykırımı, Yahudi holocaustu, Kamboca, Ruanda, Darfur soykırımıları, soykırım inkârı, soykırımın psikolojik etkileri, soykırım ve uluslararası hukuk, soykırımı önleme hakkında temaslar ve sorunlar sunar ve tartışırlar.

Eğitici programın son günü katılımcılar özet raporlar sudular. ESME araştırma görevlisi L. Abrahamyan Ermeni soykırım zamanında Amerikan Kızıl Haç faaliyeti, tarih doktoru E. Gzoyan uluslararası hukukta soykırımı inkâr sorunu ve Ermeni soykırımı’nda uluslararası hukuk normlarının kulanması, ESME doktora öğrencisi Kh. Kobelyan da Van’ın öz savunma savaşı ve onun önemi hakkında raporlar summuşlar.


Ermeni asilli Fransız ünlü ressam Jean Jansem (Hovhannes Semerjian) vefat etti

28.08.2013

27 Ağustos 2013’te 94 yaşında ermeni asilli Fransız ressam Jean Jansem (Hovhannes Semerjian) hayata veda etti. Jansem çağdaş Fransız sanatın ünlü temsilcilerden biriydi. Ünlü ressam ilk kez 1973’te Ermenistan’ı ziyaret etti. 2001’de E.C. cumhurbaşkanı R. Koçaryan’ın davetiyle Jansem tekrar Ermenistan’ı ziyaret etti. 2000-2001 yılları arasında kendi 34 resimden itibaren “Yeğern” koleksiyonu Ermeni Soykırım müzesine hediye etti.

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü’nün çalışanları ünlü ressamın. akrabalarına ve dostlarına baş sağlığı diliyor.

EBEGB oyunlara katılanları Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler

01.08.2013

1 Ağustos 2013’te başında EBEGB merkez komite üyeleri, Ermeni Beden Eğitimi Genel Birliği (EBEGB) 9 oyunlara katılanları Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler.

EBEGB merkez komite üyeleri ve 650 genç sporcu ebedi ateşe çiçekler bıraktıktan sonra şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Ermeni Soykırım Anıtında “Hogehangist” töreni de gerçekleştirildi.

Heyetin üyeleri Ermeni Soykırım Müzesi’ni ziyaret ettiler. Soykırım Müzesi’nde soykırım kurbanı sporcu Şavarş Krisyan’ın anısına adanmış kartpostalları imza ve mühürleme töreni gerçekleştirildi.

ESME müdürü Hayk Demoyan, Osmanlı İmparatorluğun’da 1915’e kadar Ermeni spor kulüplerin ve futbol takımların oluşum tarihi, ve EBEGB genç sporcular için düzenlenmiş “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni sporu” başlıkla küçük bir sergi sundu. Sergi yaklaşık 70 fotoğraf, belge ve dergi içermektedir.

Ziyaretin sonunda, EBEGB merkez komite üyeleri ESME müdürü Hayk Demoyan ile buluşması gerçekleştirildiler.Siena’daki Soykırım Bilim Adamları Uluslararası Derneğin onuncu konferansında ESME temsilcileri

23.06.2013

19-22 Haziran’da İtalya Siena şehrinde Soykırım Bilim Adamları Uluslararası Derneğin onuncu konferansı düzelenmiştir. Konferansda çeşitli ülkelerinden 200-den fazla temsilciler katılmışlar.

ESME temsilcileri Hayk Demoyan, Suren Manukyan, Asya Darbinyan ve Gevorg Vardanyan konferansda raporlar sunmuşlar. ESME müdürü Hayk Demoyan “Soykırımı mümkün yaparak: Azerbaycan liderlerin anti-Ermenilik retoriği” başlıkla raporunda son yıllarda Azerbaycan tarafından resmi politikası düzeyindeki anti-Ermenilik retoriğinin parçaları sunmuş.

Kendi konuşmasında Suren Manukyan Ermeni soykırımı yıllarında kitlesel katılım sorunları sunmuş. Gevorg Vardanyan Ermeni soykırımı yıllarında Yunanlar tarafından gösterilen yardımı, ve Aysa Darbinyan insani yardımı ve örgütlenme süreci sunmuşlar.

Hatırlatalım: 2015’te Soykırım Bilim Adamları Uluslararası Derneği yıllık konferansı Ermeni Soykırımın 100. yıldönümüne adanmış eylemleri çerçevesinde Erivanda ESME himayesinde düzenlenecek.ESME araştırmacı Khaçatur Kobelyan Riga’da Uluslararası konferansı’na katıldı

01.06.2013

27-28 Mayıs’ta Riga’da (Letonya), Letonya Bilimler Akademisi’nde “Holocaust Müzeleri ve post-Sovyet ülkelerini’nde hafıza yerleri; çağırmalar ve olanaklar” başlıkla ikinci uluslararası konferansı düzenlemiştir. Konferansı, Riga gettosunun ve Letonya Holocaust Müzesinin, Baltık uluslararası hoşgörü merkezinin ve “Şamir” örgütünün çabalarıyla düzenlenmiştir.

Konferansında çeşitli ülkelerinden gelen Yahudi ve yabancı bilim adamları, hem de genç bilim adamları ve araştırmacıları temsli etmiştirler. Konferansı’nın açılışında ABD’nin, Rusya’nın, Almanya’nın , Beyaz Rusya’nın, İsrail’in ve diğer ülkellerinin Letonya büyük elçileri ve diplomatik temsilcileri konuştular.

Bu yıl Ermeni Soykırım Müze- Enstitüsün araştırmacı Khaçatur Kobelyan da “Soykırım hafıza depolamasının ve yayılmasının iki yaklaşımı” raporuyla katılmıştır. Genç araştırmacının katılımı Şapuh ve Hopi Kibaryanlar’ın desteğiyle mümkün oldu.

AKPM Başkanı Jean Claude Mignon Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti

01.06.2013

1 Haziran 2013’te AKPM Başkanı Jean Claude Mignon, konferans delegeleri AKPM şeref üyesi ve MM Başkan Yardımcısı Hermine Nağdalyan refakatinde Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler.

Heyetinin üyeleri edebi ateşe çiçekler bıraktıktan sonra şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Heyetinin üyeleri Ermeni Soykırım Müzesi’ni ziyaret ettiler. Soykırım onaylama belgeleriyle tanıştılar.ESME araştırmacıları Chicago Uluslararası konferansı’na katıldılar

15.05.2013

10-11 Mayıs 2013’te Chicago şehrinde (ABD) Ermeni, Yunan ve Asuri soykırımlarına adanmış uluslararası konferansı düzenlenmiştir.

Konferansı, Küçük Asya ve Pontus Yunanlılar araştırmaları merkezini, Asuri soykırım araştırmaları merkezini ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesini çabalarıyla düzenlenmiştir ve Illinois Holocaust Müzesi ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştirilen üç soykırıma adanmış ilk konferansdı. Soykırım tarihi, soykırım hatıralaır, cinsiyet yönleri, uluslararası hukuk, ve psikososyal yönler konferansda el alınan konulardı.

Çok ünlü araştırma merkezleri (Zoryan Enstitüsü, Clark, Florida ve New Orlean Üniversiteleri Londra Kraliyet Koleji ve diğerlerini) temsil eden araştırmacıları ile birlikte EC MBA Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü’nün müdür yardımcısı Suren Manukyan, kıdemli araştırmacı (PhD)Tehmine Martoyan ve Gevorg Vardanyanda davet edilmiştiler.

Suren Manukyan, Ermeni soykırımı sosyal ve psikolojik yönleriyle ilgili konuştu.Tehmine Martoyan Smyrna felaketinin uluslararası hukuki niteliği ve sorumluluğu sorularını, Gevorg Vardanyan Ermeni ve Yunan soykırımlarının karşılaştırmalı incelemesini sudular.

Bu prestijli konferansı Ermeni Yunan ve Asuri soykırımlar araştırmalarda yeni yaklaşımların işlemesini, hem de sucun tanıması ve kınaması için yatırımdı.

Tsitsernakaberd Anıtı’nda Anma töreni

24.04.2013

Bugün Ermeni soykırım şehitlerin anma günüdür. Her yıl 24 Nisanda Ermenistan'dan, Diaspora'dan yüz binlerce Ermeni ve yabancı uyruklu ziyaretciler Tsitsernakaberd Anıtı'nı çiçekler bırakmak içiin ziyaret ederler ve Ermeni soykırım şehitlerine saygı duruşunda bulunurlar.

EC Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, EC Başbakanı Tigran Sarkisyan, Ermeni Katolikosu Garegin II, parlamento ve hükümet üyeleri ilk ziyaretcilerdı. Onlar şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular, sonra Ermeni Katolikosu Garegin II Ermeni Soykırım şehitlerin ruhu içiin dua okudu.

Silahlı Kuvvetler üst düzey subayları, siyasetçiler, aydınlar, Ermenistan’da bulunan resmi diplomatik temsilciler, sosyal organizasyonlar ve dernek üyeleri de şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Şu anda binlerce ziyaretci yürüyüşü Tsitsernakaberd Anıtı’na doğru devam ediyor.Ermeni Soykırım Müzesi’nde kitap tanıtımı

23.04.2013

Bugün saat 12:30’da Ermeni Soykırım Müzesi’nin salonunda son beş yılda müze-enstitüsü tarafından yayınlanan kitapların tanıtımı gerçekleşdi. Farklı serilerin yirmi beş kitabı sunuldu. Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü kendi yayıncılık faaliyeti “Diplomatik belgeler”, “Hayatta kalanın anıları”, “Görgü tanığın kanıtı” kitap serileriyle gerçekleşmektedir.

Kitap tanıtımında yeniden yayınlanmış, çevrilmiş ve ESME araştırmacıların kitapları sergilendi. ESME müdürü Hayk Demoyan, yayıncılığı ESME stratejinin önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

ESME araştırmacılarından tarih doktoru Gevorg Vardanyan ve tarih doktoru Meline Anumyan yazılarını sunuldular.ESME çok önemli bir anı yazısı yayınlanmış
Sargis Torosyan: “Dardanel’den Filistin'e kadar ”

20.04.2013

Sargis Torosyan’ın anı yazısı I. Dünya Savaşına katılan Osmanlı ordusunun Ermeni subayın odysseiası sunar. Kitapi ilginç yapan Olayların ve kişilerin beklenmedik geçişleri ve Soykırım tarihinin beklenmedik yönden sunulmasıdır.

Kahraman Metc Yeğernden kurtulan biri değil, ama 20. yüzyılın büyük suçlardan biri Osmanlı hükümeti tarafından düzenlenmiş Ermeni soykırımın şehididir.

Sargis Torosyan’ın bu tek ve seçkin anı yazısı Osmanlı Türkiye’ye hizmet eden Ermeni subayın hayatı ve faaliyeti hakkında anlatır. Kitapta kahramanlık ve fedakarlık, ihanet ve komplo, aşk ve kayp etme acısı sunulmuş.

Sargis Torosyan’ın bu ünlü anı yazısını Türkçe de yayınlanmış. Bilgilere göre o artık Türk çerçevede ciddi ilgi uyandırmış. Aynı zamanda çeşitli tartışmalara sebeb olmuş. Anı yazısı Ermenice ilk kez sunulmuş. Kitabı 17 bölümünden ibarettir.Milli Kütüphanesi’nde Franz Werfel’in “Musa Dağ’da 40 Gün” kitabının 80. Yıldönümüne adanmış sergi açıldı

17.04.2013

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü’nün ve EC Milli Kütüphanesi’nin çabalarıyla, bugün Franz Werfel’in “Musa Dağ'da 40 Gün” ünlü romanın ilk baskısının 80. yıldönümüne adanmış sergi açıldı.

Sergi açılışında söz alarak ESME müdürü Hayk Demoyan ve EC Milli Kütüphanes müdürü Tigran Zargaryan söz aldılar. ESME müdürü Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü tarafından Milli Kütüphaneye "Şükran" serisi “Franz Werfel” altın madalyası takdim edildi.

“Musa Dağ’da 40 Gün” kitabı Mets Eğern yıllarında Kilikya’daki Ermenilerin kahramanca mücadelenin bir bölümüdür. Bunun sonucunda Fransız savaş gemileri yardımıyla 4 binden fazla insan kurtarıldı. Kitabı, bir sanat eserin çerçevesinde Ermeni soykırımın dehşetleri ve kendini koruma mücadelesini bütünüyle temsil etmektedir.

Milli Kütüphanesi’nde açılan sergide farklı tarihlerde ve çeşitli dillerle yayınlanmış 50 baskıdan fazla örnek gösterilmektedır. Sergide yer alan kitapları Milli Kütüphanesi’nin ve Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü’nün koleksiyonlarındandır.Meline Anumyan’ın “Tanıma ve Kınama, İttihatçıların Yargılanmaları (1919-1921 ve 1926)” kitabı yayınlanmıştır

16.04.2013

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, tarih doktoru Meline Anumyan’ın “Tanıma ve Kınama, İttihatçıların Yargılanmaları (1919-1921 ve 1926)” adlı kitabını yayınlamıştır.

Monoloji, 1919-1921 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu divan-ı harp mahkemelerinde Ermenilerin tehciri ve taktili suçlamasıyla açılan davalar ve 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Mahkemelerinde görülen İttihatçıların yargılanmalarını konu almaktadır.

Kitabın birinci bölümünde Mondros Mütarekesi’nin imzalanması akabinde Türkiye’de hakim olan politik ortam, Osmanlı basını ve iki kanattan oluşan (Meclis-i Mebusan /Temsilciler Meclisi/ ve Meclis’i Ayan /Senato/) Osmanlı Parlamentosunda 1918’in sonlarında Ermeni tehcir ve taktil konusunun tartışmaları anlatılmaktadır. Yazar, birinci bölümde söz konusu olan dönemde Türkiye’de Ermeni Soykırımından sorumlu olan kişilerin tahkikatlarına da değinmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde 1919-1921 yıllarında İstanbul divan-ı harp mahkemelerinde Ermeni tehciri ve taktili suçlamasıyla açılmış olan davalar ve 1919-1920 yıllarında İttihatçıların yargılanmaları konu alınmakta.

Üçüncü bölümde ise Türkiye’de 1923-1926 yıllarındaki politik gelişmeler incelenmektedir. Yazar, Milli Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir rol oynamış İttihatçıların, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra muhalefet cephesine geçme sebeplerini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e karşı planlanan İzmir Suikasti’ni değerlendirmektedir. Üçüncü bölümde 1926’da Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Mahkemeleri’nde görülmüş İzmir Suikasti ve Ankara yada “Kara Çete” davaları ele alınmaktadır.

Bölümün sonunda 1919-1921 ve 1926 yıllarında gerçekleştirilen İttihatçı yargılamaları, yazar tarafından kıyaslanarak, Türkiye Cumhuriyeti siyasal yaşamı, ideoloji ve devlet yönetiminde İttihatçı geleneğinin korunmuş olduğu kaydedilmektedir.Çek Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı: “Ermeni soykırımı insanlık tarihidir”.

11.04.2013

Çek Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı, Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg ve ona eşlik eden heyet Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler. Heyetin üyeleri edebi ateşe çiçekler bıraktıktan sonra şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Karel Schwarzenberg, Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü müdürü Hayk Demoyan’ın refakatinde Ermeni Soykırım Müzesi de ziyaret etti. Çek Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Ermeni Soykırım Müzesi resmi ziyaretler defterinde not bıraktı.

“Yakında meydana gelen dehşetlerin yüzyılı olacaktır. Bu sadece sizin tarihiniz değil, insanlığın tarihidir. Bu fotoğraflar bize bir insanın neler yapabileceği hakkında korkunç gerçeği söyliyorlar”. Çek Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Anı parkında. dolaştı ve burada kendi elleriyle 2008’de dikmiş köknarı suladı.Maria Jakobson 130

29.03.2013

Maria Jakobson 6 Kasım 1882’de Danimarka’daki Siim küçük şehrinde doğmuş. Gençlikten beri, o Danimarka’da yayınlanmış makalelerinden, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere karşı gerçekleştirilen kırımları ve hamidiye katliamları (1894-1896) hakkında okumuş.

Maria Jakobson 6 Kasım 1882’de Danimarka’daki Siim küçük şehrinde doğmuş. Gençlikten beri, Danimarka’da yayınlanmış makalelerinden, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere karşı gerçekleştirilen kırımları ve hamidiye katliamları (1894-1896) hakkında okumuş.

1890'ların İskandinav ülkelerinde, özelikle, Danimarka’da başlayan vatansever hareketi üyeleri hamidiye katliamları kınayıcı söylevler söyleyorlardı. 1900'da Danimarka’da “Kadın misyonu çalışanları” teşkilatının Danimarka bölümü kuruldu. Teşkilatı, Kharberd, Maraş, Van, Muş şehirlerinde Almanya yetimhanerinde yaşayan Ermeni yetimlere yardım ediyordu. 1906'da hastabakıcı kursundan mezun olarak Maria Jakobson “Kadın misyonu çalışanları” teşkilatı’na üye oldu.

Sonra Jakobson kadın misyoneri olarak Ermeni halkına yardım etmek için Kharberd'e gelmiş. 1907’de Kasımda genç kadın misioneri Kharberd’e gelerek hastanede müdür olmuş. Kısa sürede, o Ermenice okumuş. Aynı zamanda Maria Jakobson kendi günlükte yazmaya başladı. Jakobson’un günlüğü Ermeni soykırımın görgü tanığın değerli bir kanıttır. Günlük 7 Eylül 1907'den başlar, 6 Ağustos 1919'a biter.

Günlükde (yaklaşık 600 sayfa) 1915-19 yılları arasında Kharberd vilayetindeki Ermenilerin tehciri ve göçü, Türkler tarafından gerçekleştirilmiş vahşetli öldürmeler sunulmuş. Uzun yıllar Ermeni soykırımı görgü tanığı kadın misionerin günlüğü gizli tutulmuş.

Maria Jakobson'un günlüğü Beyrut'ta Ermenice çevrilmiş ve 1979'da yayınlanmış.Gevorg Vardanyan: ‘‘Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan nüfusu ve Küçük Asya felaketi (1914-1923)’’

15.03.2013

Ermeni Soykırım müzesi ve enstitüsü Gevorg Vardanyan’ın ‘‘Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan nüfusu ve Küçük Asya felaketi (1914-1923)’’ kitabını yayınlamış.

Kitabı, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan nüfusu’nun durumunu ve 1914-1923 yılları arasında Yunan soykırımının incelenmesi hakkındadır.

Birinci bölümünde, 19.yy.ın sonları 20.yy. başlarını Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan nüfusunun yaşamış Osmanlı vilayetleri ve Yunanların sosyo-ekonomik durumu temsil edilmiş. 1908-1914 yılları arasında Yunan yasal durumu da ayrı gösterilmiş.

İkinci bölümünde, I.Dünya Savaşı ve 1919-1922 yy. Yunan-Türk savaşı yıllarında, Doğu Trakya’dan, Küçük Asya'nın batısından, Pontos’tan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerinden Yunanların tercih ve katliamlarının incelenmesi temsil edilmiş. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Ermeni ve Yunan halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği de gösterilmiş.

Üçüncü bölümünde, Lozan Konferansında Yunan sorunu tartışmasını ve “Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi” anlaşması sunulmuş. Kitapta, Ermeni ve Yunan soykırımlarının sebebpleri ve gerçekleştirilmiş mekanizmaları arasında benzetmeler yapılmış.Göran Gunner: “Ermeni soykırımı İsveç gözleriyle”

16.03.2013

Ermeni Soykırım müzesi ve enstitüsü Göran Gunner’in “Ermeni soykırımı İsveç gözleriyle” kitabını yayınlamış.

Kitap girişten ve 9 bölümden oluşmaktadır. G. Gunner, ayrı bölümlerinde Hamidiye katliamları, Jön Türk hükümeti tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiş Ermeni soykırımı, kemalistler tarafından 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilmiş soykırımı betimlemiştir. Yazar, Ermeni soykırımı 20 yy.'da gerçekleştirilen ilk soykırımı olarak değerlendirmiştir. Kitabın yazarı, İşveç diplomatik raporları, tanıkların anıları ve basın raporları kullanmıştır. Dukuzuncu bölümünde G. Gunner, Ermeni soykırımı hakkında İsveç parlamentosunun tartışmalrı ve toplumun durumu göstermiştir.

Kitabı 2012’de İsveç’te ilk defa yayınlanmış. (İsveççe)

Göran Gunner İsveç kilisesi inceleme bölümünün araştırmacı ve Uppsala üniversiteside profesörüdür. O din özgürlüğü ve insan hakları hakkında eserlerin sahibidir.James Bryce -175

10.03.2013

Britanya’daki Ermeni sever hareketinin en ünlü temsilcisi hukukçu, tarihçi lord James Bryce 10 Mayıs 1838’de Kuzey Irlanda’nın Belfast șehrinde doğulmuștur. O Glasgow Űniversitesi’nde ve Trinity Koleji’nde okumuștur. Sonra J. Bryce Britanya farklı kabinelerinde dışişleri bakan yardımcısı, ticaret bakanı, Irlanda işleri genel sekreteri gibi sorumlu pozisyonlarda çalıșmıș, 1907-1913 yılları arasında ABD'nde Büyük Britanya'nın Elçisi olmuș.

Bryce birinci kez 1876'da Tarihi Ermenistan'a Kutsal Ararat'ın tepesine tırmanmak için gelmiș. Bundan sonra Londra'da ''Transkafkasya ve Ararat'' (Transcaucasia and Ararat, London, 1877) ismiyle kitabı yayınlanmıș. Kitap genellikle yolculuk notlarıdır, ama birkaç politika izlemeleri kapsar. Ermenistan’a yapılan yolculuktan sonra 1878’de J. Bryce Ingiliz-Ermeni kurumu (Anglo-Armenian Association) olarak Britanyalı birinci Ermeni sever örgütü kurmuș. Bu örgütün bașkanı lord Carnarvon, sekreteri de Bryce olmuștur. 1880’de Bryce ikinci kez Tarihi Ermenistan’ı, hem de Smyrna’yı ve Constantinople’yi ziyaret etmiș.

1893’te J. Bryce’in inisyativle yeni Ingiliz-Ermeni kurumu (Anglo-Armenian Association) kurulmuștur. Bunun birinci bașkanı da Britanya meclis üyesi F. Stevenson olmuștur.RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti

04.02.2013

29 Ocak, EC Savunma Bakanlığı’nın daveti üzerine Ermenistan’a gelen RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ona eşlik eden heyeti, ve EC Savunma Bakanı Seyran Ohanyan Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ettiler. Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü müdürü Hayk Demoyan RF heyetine refakat ettiler. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Ermeni Soykırım Anıtı’na çelenk koydu, bundan sonra heyetinin üyeleri edebiyen ateşe çiçekler bıraktılar ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

News of site

14.04.2012 Update site: The Armenian Genocide Museum-institute

FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am